Avvaktade hela natten

Trots åldringens nytillkomna bröstsmärtor och oro beslutade sjuksköterskan att vänta med åtgärder.

2 september 2005

En kväll fick den 81-åriga kvinnan ont i bröstet. Hon bodde i kommunens äldreboende och när personalen vid midnatt skulle ge henne en ordinerad tablett Alvedon berättade hon för dem om smärtorna.

Personalen kontaktade tjänstgörande sjuksköterska som vid sitt besök konstaterade att kvinnan var orolig. Hon tyckte inte att kvinnan verkade särskilt smärtpåverkad men 81-åringen berättade att hon hade ont i hela kroppen. Puls och blodtryck var normala. Sjuksköterskan observerade 81-åringen i en timme och beslutade sedan att avvakta. Hon uppmanade personalen att fortsätta observationen och att hålla kontakt med henne under natten.

Personalen ringde flera gånger och rapporterade att kvinnan sov lugnt.

Strax efter klockan sju morgonen därpå ringde personalen på äldreboendet till den sjuksköterska som då var i tjänst och berättade att kvinnan fortfarande hade ont i bröstet. Sjuksköterskan besökte 81-åringen och erbjöd henne en Nitromex, men fick till svar att den hon redan hade fått inte hade hjälpt. Kvinnan sa att hon inte hade sovit på hela natten för att hon hade haft så ont.

Sjuksköterskan konstaterade att kvinnan var orolig och beslutade att skicka henne till sjukhuset, ringde efter en ambulans och underrättade kvinnans dotter. Det visade sig att kvinnan hade fått en hjärtinfarkt.

Dottern anmälde ansvarig personal på äldreboendet till Ansvarsnämnden och hävdade att vården hade kunnat bli effektivare om den hade satts in tidigare. Enligt dottern hade sjukhusläkaren konstaterat att mammans hjärtinfarkt räknades till de större. Men den gick att behandla och både av behandlings- och smärtlindringsskäl borde hennes mamma inte ha legat kvar på äldreboendet över natten.

Nämnden begärde in yttranden från de båda sjuksköterskorna. De tycker inte att de har gjort något fel. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska skickade också in ett yttrande. Hon skrev att de båda sjuksköterskorna hade fullgjort sina plikter på bästa sätt och att 81-åringen hade fått en god omvårdnad.

Ansvarsnämnden konstaterade i sin bedömning att 81-åringens besvär var nytillkomna och gjorde henne orolig. Nattsjuksköterskan borde ha kontaktat läkare eller skickat kvinnan till sjukhus då hon klagade över bröstsmärtor. Men eftersom sjuksköterskan hade uppmanat personalen att observera kvinnan och hålla kontakt under natten räcker en erinran som påföljd. Två av nämndens sju ledamöter ansåg att sjuksköterskan skulle slippa disciplinpåföljd.

Sjuksköterskan har överklagat beslutet (hsan 1024/04:a1).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida