Avvikelserapportering fungerar – nästan

13 maj 2002

Kravet på avvikelserapportering följs och det är sjuksköterskor som oftast rapporterar, konstaterar Socialstyrelsen. Däremot finns det fortfarande brister i åtgärdande av avvikelser, uppföljning av vidtagna åtgärder och riskanalyser. Lex Maria-händelser rapporteras ofta inte enligt rutiner för avvikelser utan enligt särskilda system.  Senast vid årets slut ska vårdgivarna ha åtgärdat bristerna.

Rapporten finns på Socialstyrelsens hemsida www.sos.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida