Badande pojke dog

Den förtvivlade mamman ringde till larmcentralen från ett utomhusbad. Hennes snart femåriga son hade försvunnit. Sjuksköterskan på SOS-centralen uppfattade aldrig att pojken höll på att drunkna.

7 januari 2003

Socialstyrelsen har anmält sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Bandupptagningen är av dålig kvalitet och det går bitvis inte att uppfatta vad som sägs. Det är mycket bakgrundsljud. Men vid ett tillfälle hörs mamman säga »?drunknar i vattnet?«. I bakgrunden hörs skrik.

Även om larmoperatören, en erfaren sjuksköterska med påbyggnadsutbildning i bland annat intensivvård och katastrofmedicin, inte hörde orden »drunknar i vattnet« borde hon enligt Socialstyrelsen ha förvissat sig om att det inte rörde sig om ett drunkningstillbud.

Av det fortsatta samtalet på bandupptagningen framkommer nämligen att sonen var fyra till fem år, att mamman hade sett honom för 10?15 minuter sedan, att han var klädd i badbyxor och att hon inte visste om det fanns någon badvakt.

Men sjuksköterskan uppfattade bara att mamman hade tappat bort sin son. I stället för att larma den kommunala räddningstjänsten kopplade hon därför vidare samtalet till polisen. När polisen kom till badplatsen en dryg halvtimme senare var pojken död. Ambulans tillkallades och försök gjordes att återuppliva pojken, men utan framgång.

I sitt yttrande till Ansvarsnämnden förklarar sjuksköterskan vilka svårigheter hon hade med samtalet. Mamman var mycket uppriven när hon ringde och hade svårt att uttrycka sig klart. Hon snyftade och talade fort på bruten svenska. Dessutom stördes samtalet av kraftiga bakgrundsljud.

Sjuksköterskan påpekar också att det vid det aktuella tillfället saknades rutiner för vilka åtgärder som skulle vidtas om ett barn kommit bort vid en badstrand. Efter händelsen har sådana rutiner skapats.

Ansvarsnämndens bedömning är dock att sjuksköterskan varit oaktsam. Även om vissa av moderns uppgifter var svåra att uppfatta borde sjuksköterskan ha förstått att det kunde vara fråga om ett drunkningstillbud. Dels beroende på de uppgifter hon trots allt fick från mamman, dels med tanke på att mamman ringde från en badplats. Men med hänsyn till omständigheterna bör hennes misstag inte leda till disciplinpåföljd, anser nämnden som lämnar anmälan utan åtgärd.

Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 381/02:b1).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida