Bagatellisera inte såren

Behandling av fot-, ben- och trycksår var länge en syssla som läkare med nöje överlät på sjuksköterskor eller annan personal. Eller snarare, ryckte på axlarna åt.

3 september 2001

Trots att det är så vanligt har behandlingar av sår sällan ådragit sig någon större uppmärksamhet från läkarkårens sida. Eller från vetenskapens. Länge florerade en uppsjö av olika mer eller mindre ?naturliga? läkningsmetoder med allt från vitlöksolja till maskrosblad utan att dessa metoder på allvar ifrågasattes.

Att såren inte läkte, försämrades eller att patienterna drabbades av kontaktallergier förblev ofta en lokal kunskap som man i bästa fall tog med i beräkningen men inte gärna förde vidare till andra. Vad såren berodde på var det sällan någon som på allvar funderade över. Än mindre vad det var som egentligen bidrog till en god läkningsprocess.

Först under 1980-talet kom forskningen kring sårens uppkomst, olika behandlingsmetoder och material i gång på allvar. Främst tack vare intresserade och engagerade sjuksköterskor, ibland med stöd från en och annan nyfiken doktor. I och med att sårvård plötsligt kunde placeras in i ett vetenskapligt fack började även andra läkare få upp ögonen för att här fanns ett outvecklat forskningsfält som inte bara kunde spara stora pengar i form av mindre sjukvårdskostnader utan kanske framför allt lindra det stora lidande som det innebär för patienter att år in och år ut dras med smärtande, rinnande och ibland illaluktande sår. Även läkemedelsindustrin började på allvar intressera sig för sårbehandling.

I dag finns det en uppsjö av olika sårvårdsprodukter. Det har också vuxit fram olika sårbehandlingsgrupper och utbildats sårombud runt om i landet. Deras främsta mål är att ta fram riktlinjer, vårdprogram och utvärdera nya metoder och material vid sårbehandling.

Ändå återstår mycket att göra innan kunskapen kan sägas vara evidensbaserad.Fortfarande är det allt för många människor som får sår i onödan. Det lär fler kunna vittna om än de boende på Polhemsgården utanför Stockholm och på de massmedialt uppmärksammade vårdinrättningarna i Landskrona och Malmö. Enligt den internationella sårvårdsorganisationen European pressure ulcer advisory panel, EPUAP, utgör behandlingen av trycksår den tredje största kostnaden för hälso- och sjukvården i dag. Endast hjärt-kärlsjukdomarna och vården av de cancersjuka är dyrare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida