Bakslag med möjligheter

Det har snart gått två år sedan sjukhusdirektören på Universitetssjukhuset Mas i Malmö beslöt att göra vårdchefer av de sjuksköterskor som var verksamhetschefer för sjukhusets vårdenheter. Därmed puttades de ned ett snäpp i hierarkin.

Numera är det bara chefssjuksköterskan som befinner sig på samma nivå som dagens omkring 60 verksamhetschefer. De är alla läkare – trots att det sagts att det är lämplighet och inte profession som ska styra vid chefstillsättningarna.

»Ett bakslag för oss sjuksköterskor när det gäller ledarskap«, säger Petra Hult, Vårdförbundets klubbordförande på sjukhuset.

De vårdenheter som sjuksköterskorna tidigare var verksamhetschefer för var omvittnat kostnadseffektiva och dessutom kände sig undersköterskor och sjuksköterskor sedda av ledningen. Nu är det sämre ställt med bekräftelsen, anser Petra Hult.

– Verksamhetscheferna är inte chefer på heltid och sjuksköterskorna är mindre synliga i organisationen. De har kommit längre från beslutsfattarna.

Carina Nordqvist-Falk är en av de före detta verksamhetschefer som numera är vårdchef och ställföreträdande verksamhetschef. Hon väljer att se det positiva med den nya organisationen.

– Tidigare var ledarskapet delat mellan medicinska enheter och vårdenheter. Det är bra att det numera är enhetligt. Och undviker man att falla tillbaka i de traditionella avdelnings- och verksamhetschefsrollerna, tror jag att man kan skapa något bra av det här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida