Bakterie stoppar infektioner

Upprepade urinvägsinfektioner är ett stort problem för patienter som av olika anledningar inte kan tömma blåsan helt. Genom att ersätta de farliga mikroberna med »snälla« E. coli-bakterier kan patienterna bli besvärsfria och slippa ständiga antibiotikakurer.

11 november 2002

Det visar en pilotstudie med 20 patienter gjord vid urologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund. Nu ska metoden testas på en betydligt större grupp.

Den bakterie som används vid koloniseringen går under benämningen E. coli 83972. Denna bakterie saknar sjukdomsframkallande egenskaper och ger därför en asymtomatisk bakteriuri. Bakterierna förs in i blåsan via en kateter, koloniserar blåsan och förhindrar etablerandet av andra bakteriestammar.

Inga allvarliga biverkningar
Resultaten hittills visar att patienterna kan få antibiotikafria perioder på flera år. I pilotstudien sågs inga allvarligare biverkningar. Vid några tillfällen noterades lätta cystitsymtom i samband med införandet av bakterierna i blåsan, men dessa symtom klingade av efterhand. Någon pyelonefrit har inte konstaterats i studien.

? Patienterna anser vanligtvis att risken för cystit i samband med bakterie-etableringen är acceptabel. Av totalt 50 koloniseringar här på urologkliniken har vi endast behövt avbryta två, säger urologen Björn Wullt.

Nyligen har han tillsammans med forskningssjuksköterskan Eva Ljunggren och överläkaren Lars Håkansson på ryggmärgssektionen Lund/Orup startat en större placebokontrollerad studie med patienter inom Helsingborgs, Lunds, Landskronas, Orups samt Malmö/Trelleborgs upptagningsområden. På sikt planeras att eventuellt låta studien utökas till att gälla patienter från andra delar av södra sjukvårdsregionen.

Företrädesvis ska kvinnor med resturin och män med neurogena blåsrubbningar delta i studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida