Balansgång i mitten

Balansgång i mitten
Om vi ska ha råd med god vård kan vi inte fortsätta att sänka skatterna, anser Lena Hallengren. Foto: Anna Simonsson

Utmanare. Lena Hallengren (S) kan bli socialminister om hennes parti får bilda regering i höst. Hon vill inte förbjuda vinster i vården, men se ett stopp för att fler sjukhus säljs ut.

Vinster i vården är en av de stora frågorna i årets valrörelse. Vänsterpartiet har profilerat sig med ett klart nej till vinster, medan den borgerliga alliansen lika tydligt pekar ut fördelarna med privata lösningar. Däremellan försöker Socialdemokraterna balansera.?

Privata företag ska inte kunna plocka ut stora vinster ur vård och skola, men samtidigt vill partiet inte ha något vinstförbud.?

— Vi säger inte att man ska förbjuda privata aktörer i vården, men vi behöver ha tuffare krav för dem som vill etablera sig och bättre kontroll av kvaliteten, sammanfattar Lena Hallengren den socialdemokratiska hållningen.

?Ett exempel på tuffare krav är att det ska finnas regler för personaltäthet. Socialdemokraterna vill tillsätta en utredning som utformar bemanningskrav inom välfärdens olika områden. Ett annat krav är öppen insyn i vårdföretagens ekonomi ända ner på verksamhetsnivå samt att de ska omfattas av samma offentlighetsprincip och meddelarfrihet som den offentliga vården.

??På senare tid har Lena Hallengren allt oftare synts i debatter med socialminister Göran Hägglund. Det är ingen kvalificerad gissning att det är hans jobb som socialminister hon siktar på om Socialdemokraterna får bilda regering i höst. Hon är vice ordförande i riksdagens socialutskott sedan 2010 och har klivit fram som partiets talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor de senaste åren.

?Lena Hallengren talar snabbt, engagerat och när hon får frågan hur stor skill­naden egentligen är mellan Socialdemokraternas och regeringens vårdpolitik syns en viss irritation. Som hon ser det är det mycket som skiljer.?

— Att vi skulle vara överens om det mesta är en bild som regeringen älskar att sprida, men jag håller inte alls med om det. De här åren har det varit mycket fokus på vårdval, privatiseringar och marknadslösningar. Vi menar att politikerna måste ta ansvar för vården: för att personalen har rätt kompetens, för att vården håller hög kvalitet och för att vi får ut mesta möjliga vård för våra skattepengar, svarar hon.

??I sitt budgetförslag vill (S) lägga två miljarder mer på sjukvård jämfört med regeringen.

?En annan avgörande skillnad gäller utförsäljning av privata sjukhus. (S) säger nej till fri etablering inom specialistvården och vill återinföra förbudet att sälja ut sjukhus, som regeringen avskaffade 2007.?

— Vi vill gärna ha privata aktörer som bidrar till en god vård, men tycker inte att man ska splittra den verksamhet som finns på sjukhusen eftersom en sammanhållen vård är viktig, inte minst för forskningen.?

En annan fråga som Lena Hallengren gärna och ofta talar om är den betungande administrationen inom vården. Nu måste alla möjligheter att minska byråkratin ses över så att läkare och sjuksköterskor kan ägna mer tid åt patienterna.?

Socialdemokraterna vill också ha en delegation som ska utreda vårdens kompetensbehov i ett längre perspektiv. I den ska representanter för staten, landstingen, facken och universiteten ingå och tillsammans kartlägga behovet av nyrekrytering, utbildningsplatser och kompetensutbildning bland annat. Här kommer naturligtvis frågan om sjuksköterskornas specialistutbildning in.?

— Vi vill ha en nationell lösning så att vi får jämlika villkor över hela landet, det kan inte bara vara upp till varje enskilt landsting, vi har ett gemensamt ansvar, säger Lena Hallengren.??

Exakt hur den modellen ska se ut och hur den ska finansieras är hon inte beredd att svara på än.?

— Vi måste först kartlägga behovet och hitta en modell. Sen ligger det naturligtvis mycket av förhandling och dialog med landstingen i hur det ska utformas och betalas. ?

Fakta Lena Hallgren

  • Ålder: 40
    Bor: Kalmar
  • Familj: Man och två barn
  • Yrkesbakgrund: Utbildad lärare, men har arbetat som socialdemokratisk politiker i hela sitt liv.
  • Politisk karriär: Förbundssekreterare i SSU. Förskole- och ungdomsminister i Göran Perssons regering 2002–2006. Riksdagsledamot sedan 2006, där hon arbetat med miljöfrågor, trafikfrågor och nu är vice ord­förande i socialutskottet.
  • Aktuell: Socialdemokratisk talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor. Tänkbar kandidat till att efterträda Göran Hägglund som socialminister om socialdemo­kraterna får bilda regering i höst.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida