Balansgång i viktig valfråga

Balansgång i viktig valfråga
Jonas Carlsson, 26, ledamot i styrelsen för avdelning Stockholm, och Ann Johansson, 59, ny vice ordförande i Vårdförbundet. Foto: Lars Nyman

Så länge överskott i första hand gynnar patienter och personal säger inte Vårdförbundet nej till vinster i vården. Men frågan är delikat.

30 juli 2014

Riskkapitalister och vinster i vården diskuterades på Vårdförbundets kongress i våras. Tre motioner ville att förbundet skulle ta ställning mot vinstuttag och riskkapitalbolag och driva det som en valfråga.?

Kongressen landade i ett gemensamt ställningstagande, som inte innehåller något förbud men som säger att vinster i vården ”i första hand” ska återinvesteras och komma patienter och personal till godo. Här finns också krav på kollektivavtal, större öppenhet och kontroll, och meddelarskydd för privatanställda. ??

Borde Vårdförbundet ta ännu tydligare ställning mot hur vissa välfärdsbolag använder sina pengar? Jonas Carlsson, ledamot i avdelning Stockholms styrelse, anser det. Men Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet, tycker att ställnings­tagandet är tillräckligt.?

Vad innebär Vårdförbundets inställning?
?— När vi säger att överskott ska användas på ett klokt sätt i ett bolag, att det ska åter­investeras och användas för kvalitetsförbättring och även gynna personalen, så innebär det att vi är emot att ägarna plockar hem vinster i sina egna fickor, säger Ann Johansson. ?

Varför är det viktigt att ha med att vinster ”i första hand” ska återinvesteras?
?— Du kan inte säga att allt ska gå tillbaka till personalutveckling, löner och kvalitetsutveckling. Alla företag, även kommuner och landsting, måste ha en buffert.

?Jonas Carlsson håller med, men tycker ändå att formuleringen är för mjuk. Det blir för otydligt vad Vård­förbundet faktiskt tycker i frågan.?

— Det här handlar inte bara om vinstuttag utan också om att det finns vård- och omsorgsjättar som ser till att överskott försvinner, genom räntesnurror och annat. Jag tycker att vi som förbund borde gå på de här stora bolagen och kritisera dem tydligare när de faktiskt försnillar en massa pengar. De betalar ingen skatt, men lever på offentliga medel, samtidigt som det saknas resurser i vården. Det är provocerande.?

Jonas Carlsson vill ha en hårdare ton från Vårdförbundet. Och visst skulle förbundet kunna låta lite argare, säger Ann Johansson. Men hon vill att fokus i debatten ska ligga på vårdens kvalitet och medlemmarnas arbetsmiljö och villkor. ?

För det är kvaliteten och inte driftsformen som är det viktigaste i vården, tycker hon. Precis samma sak slår Vårdförbundet fast i det gemensamma ställningstagandet från kongressen, som också säger att det är viktigt med en mångfald av utförare i vården.

??Jonas Carlsson vill också ha mångfald, men tycker att Vårdför­bundet borde ifrågasätta effekterna av privatiseringen mer och fundera över om dagens system verkligen ger den vård vi vill ha.?

Han tar överetableringen av vårdcentraler i Stockholms friskare och rikare områden som exempel på hur privata företag lyckas ”plocka russinen ur kakan”. Vårdförbundet, som är för en jämlik och offentligt finansierad demo­kratiskt styrd vård, borde kämpa hårdare för att vårdens resurser fördelas mer rättvist.

?— Men det du pratar om nu handlar ju om att skapa styrsystem som fungerar. Vi ska ha rätt till lika och samma vård, oavsett var vi bor i landet. Det har vi inte i dag, oavsett om vi har offentligt eller privat driven vård, säger Ann Johansson.?

Hon och Jonas Carlsson enas om att det är här en stor del av problemen och utmaningarna ligger, att upphandlingar, ersättningssystem, krav, kontroller och uppföljningar måste fungera bättre. Och att öppenheten måste öka i de privata bolagen.?

— Vill vi ha mångfald måste vi ha privata utförare. Det ger oss också andra arbetsgivare att vara anställda hos, vilket är positivt. Jag tror även att privat driven vård kan ha en annan effektivitet eftersom den inte har samma överbyggnad som de stora organisationerna, säger Ann Johansson.?

— Frågan är vart vinsterna tar vägen? kontrar Jonas Carlsson.

STORA VINSTER – LITE SKATT
En granskning i Dagens Nyheter nyligen visade att de fem största riskkapital- och investmentbolags­ägda välfärdskoncernerna i Sverige betalar väldigt lite skatt, trots att de tjänar miljarder på sin verksamhet. Fyra av de fem bolagen verkar inom vård och omsorg; Attendo, Capio, Aleris och Ambea.

Så tycker svenska folket:

Inställningen till privatisering har blivit mer kritisk.
En stor majoritet, 70 procent, är emot vinstutdelning inom den skattefinansierade sjukvården. Samtidigt finns ett starkt stöd för valfrihet i vården.Framför allt har privatiseringen skett inom öppenvården. Stora och utlandsägda vinst­drivande företag har ökat mest.

Källa: Lennart Nilsson, SOM-institutet som gör årliga undersökningar, Göteborgs universitet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida