Band fast patientens arm i sänggaveln

Erinran till sjuksköterska som band fast en dement mans arm vid sänggaveln.

7 december 1998

Den 81-åriga mannen bodde i äldreboende. Han var helt dement, det gick inte att kommunicera med honom och ofta rev han sönder sina blöjor, draglakan och lakansskydd av papper.

En natt i december förra året var han orolig och rev av sig sängkläder och blöja.

För att hindra honom från att på nytt dra av sig blöjan band den vikarierande sjuksköterskan ett band om mannens ena handled och fäste det i sänggaveln. (Den andra armen var obrukbar.)
Socialstyrelsen anmälde sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Styrelsen ser allvarligt på händelser där patienter med nedsatt autonomi utsätts för tvångsåtgärder eller annan kränkande behandling, och hänvisar till sin kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrift om förbud mot tvångsmedel inom långtidssjukvård.

Moment 3 i kungörelsen slår fast att anordningar som syftar till att fixera en patients extremiteter bara får användas efter läkarordination om det är nödvändigt för att ge behandling som kräver att en viss kroppsdel hålls stilla.

Socialstyrelsen anser att sjuksköterskan skulle ha provat andra alternativ och konstaterar att han varken tog kontakt med läkare eller dokumenterade sin åtgärd i journalen.

”Följa regler alltid bäst?”
Sjuksköterskan skriver i sitt yttrande till HSAN att patienten kunde röra armen fritt över huvudet och ner till midjan, bandet var över en meter långt.

Mannen river sönder allt utom draglakan av tyg, men eftersom någon hade glömt att tvätta så fanns det inga sådana den aktuella natten. Att låta mannen ligga naken fann sjuksköterskan osmakligt, och vid behovsmedicineringen hade inte gett 81-åringen en så djup sömn att det ostört hade gått att byta på honom.

Alternativet att titta till mannen ofta och tvätta av honom och byta lakan i sängen så fort han kissat hade stört 81-åringens nattsömn. Dessutom bestod bemanningen på äldreboendets tre avdelningar nattetid endast av sjuksköterskan och en undersköterska.

Sjuksköterskan skriver:
”Är det alltid så självklart att det innebär bättre vård genom att följa regler och föreskrifter? Får man inte ta hänsyn till person och situation? Jag bröt mot gällande regler för att jag tyckte synd om mannen. Han visar inga känslor, så det går inte att säga säkert. Men jag tror ändå att mannen mådde bättre av att ha blöja och täcke. Slippa ligga naken mitt i vintern.”

Måste lösas utan tvång
Att sjuksköterskan lämnade en muntlig rapport till dagsjuksköterskan, i stället för att dokumentera sitt agerande, berodde på att han fann det svårt att tillräckligt kort och koncist förklara skälen till sitt handlande.

Ansvarsnämnden påminner i sin bedömning om att patienter som uppträder så som mannen gjorde kan ställa personalen inför besvärliga problem. De måste dock lösas utan tvång och med respekt för och omtanke om patienten.

Även om sjuksköterskan anser att han handlat med empati och med mannens bästa för ögonen har han åsidosatt sina åligganden genom att binda fast mannens arm i sänggaveln och genom att inte dokumentera det han gjorde i journalen. Han får därför en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN709/98:A5).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida