vårdplatser

Bara 4 av 15 sjukhus får godkänt av Ivo – fortsatt allvarliga brister

Bara 4 av 15 sjukhus får godkänt av Ivo – fortsatt allvarliga brister
Foto: Getty Images.

Astrid Lindgrens barnsjukhus och tio andra svenska akutsjukhus får fortsatt svidande kritik av Ivo. Myndigheten har återvänt för att följa upp patientsäkerheten efter den kritiska rapporten i januari. Men bara fyra av femton granskade sjukhus får grönt ljus.

– Patientsäkerheten är hotad på ett sätt vi inte tidigare sett.

Så sa Ivos generaldirektör Sofia Wallström till Vårdfokus i december förra året.

I januari presenterade Ivo sin delrapport om tillsynen av 27 akutsjukhus i landet. Samtliga fick kritik för bristen på vårdplatser.

Sofia Wallström, generaldirektör på Ivo. Foto:
Sofia Wallström, generaldirektör på Ivo. Foto: Sofia Runarsdotter.

Sedan dess har Ivo återkommit till de flesta av sjukhusen för att se om bristerna rättats till. Vårdfokus har gått igenom femton av Ivos senaste beslut om den nationella tillsynen.

I elva beslut från Ivo får sjukhusen samma tuffa kritik som i vintras. Hittills har de åtgärder som sjukhusen gjort hunnit få liten eller ingen effekt enligt myndigheten. Utom i fyra fall: Visby lasarett, Oskarshamns sjukhus, Västerås sjukhus och Östersunds sjukhus är avskrivna från nya Ivo-inspektioner.

Lång väntan på akuterna

Peder Carlsson är avdelningschef och ansvarig på Ivo för den nationella tillsynen av akutsjukhusen. Han vill inte svara på när en slutrapport kommer, eller exakt hur många sjukhus som fått återbesök eller beslut om fler inspektioner eller förelägganden.

Peder Carlsson, avdelningschef IVO. Foto: Magnus Fröderberg/IVO.
Peder Carlsson, Ivo. Foto: Magnus Fröderberg/Ivo.

– Det finns nyanser i bristerna, men i stora delar handlar de om samma saker som tidigare, nämligen brist på disponibla vårdplatser och konsekvenserna det medför, säger Peder Carlsson.

Vilka är de övergripande problemen?

– Bristerna kvarstår med överbeläggningar, långa väntetider på akuten och utlokaliseringar. Sedan ser vi att medarbetarna jobbar hårt för att skapa en god och säker vård.

Patienterna riskerar att inte få den vård, tillsyn, omvårdnad, eller ens de läkemedel eller mat och dryck de behöver enligt Ivos inspektionsprotokoll. Problemen uppstår framför allt på akuterna.

– Vi ser fortfarande att patienter får vänta väldigt länge. Man ligger inte bekvämt på akuten, eller kanske inte får den omvårdnad och de läkemedel man behöver, säger Peder Carlsson.

Vårdas i korridor eller utan rätt utrustning

På en del sjukhus fortsätter också patienter vårdas på olämpliga platser utan rätt medicinsk övervakning. Sjukhusen ska nu ännu en gång återrapportera hur de åtgärdar felen.

– Vi förväntar oss att vårdgivarna beaktar det vi skriver. Vi är tydliga med att vi vill ha en återredovisning av hur man ska göra något åt sina problem. Vi har möjligheten att förelägga och då blir det en annan rättslig ordning där man kan överklaga besluten. Vi kommer fortsätta använda de här verktygen utifrån de risker vi ser, säger Peder Carlsson på Ivo.

Han anser att vårdplatsbristen har flera orsaker. Bristen på vissa sjuksköterske- och läkarkompetenser är en, men han tror också att en utbyggd primärvård och bättre samverkan med kommunal vård kan minska trycket på akuterna. Ytterst är det arbetsgivarnas ansvar påpekar Ivo-chefen.

– Vårdgivaren har ansvar för hur man rekryterar och anställer. Vi tittar på att man tryggar patienterna, säger Peder Carlsson.

Regioner vill inte betala – går till domstol

Två regioner som fått viten utdömda av Ivo har gått in i en juridisk tvist om huruvida de ska betala. Den ena är Region Uppsala och Akademiska sjukhuset som också fick rätt i Kammarrätten gentemot Ivo, eftersom det saknades lagstöd för hur vitet var utformat där Ivo krävde ett exakt antal nya vårdplatser. Det andra exemplet är Region Norrbotten som överklagade ett vite mot Sunderby sjukhus till förvaltningsrätten där det nu väntar på domslut.

Vilken makt har Ivo att påverka när era viten inte döms ut?

– Vi har de verktyg vi har, vi fortsätter och använder dem. Vi försöker vara ännu tydligare i våra formuleringar om det är vad som krävs i de rättsliga ordningarna, säger Peder Carlsson.

Parallellt med Ivos granskning gör Arbetsmiljöverket en nationell runda med inspektioner av personalens arbetssituation på akutsjukhusen.

Hur ser Ivos samarbete ut med Arbetsmiljöverket?

– De gör sin del, vi gör vår. Men vi har såklart en nära dialog. Det är viktigt att man förstår att som arbetsgivare och vårdgivare ska man uppfylla den lagstiftning som finns på hälso- och sjukvårdsområdet, säger Peder Carlsson.

Fortsatt Ivo-kritik mot akutsjukhus

Mälarsjukhuset Eskilstuna (MSE), Region Sörmland
Områden där brister kvarstår:
• Bristen på disponibla vårdplatser.
• Patienter riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, omvårdnad, läkemedel samt mat och dryck tillgodosedda.
På Kirurgiska kliniken har patientsäkerheten försämrats sedan förra inspektionen skriver Ivo. Vårdplatsläget är ännu mer ansträngt på grund av att Region Sörmland beslutat att minska antalet hyrsjuksköterskor. Nu brottas regionen dessutom med sparkrav där 400 medarbetare ska bort.

Norrlands universitetssjukhus (NUS), Region Västerbotten
Områden där brister kvarstår:
• Bristen på disponibla vårdplatser.
• Patienter som vårdas vid akutmottagningen riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn och omvårdnad tillgodosedda.
• Patienter riskerar att vårdas på icke patientsäkra platser på akutmottagningen.
Avvikelseexempel från Avdelning Buk och Kärl: en patient avled ensam på en sal och fick därmed en ovärdig sista vård i livet. Det bedömdes bero på personalbrist och oklarheter i beslutad vårdnivå. I somras gick sjukhuset upp i förstärkningsläge.

Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Solna, Region Stockholm
Områden där brister kvarstår:
• Brist på disponibla vårdplatser
• Patienter som vårdas vid ALB riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, omvårdnad, läkemedel samt mat och dryck tillgodosedda.
Barn får vänta länge på akuten. Ett barn som behövt intensivvård ska inte ha fått en plats på barnintensiven. I IVO:s intervjuer med personalen kom det fram att barnen som läggs in oftast är svårt sjuka och flera barn som skulle varit i behov av inläggning skickas hem och återkommer i sämre skick. Personalen har tidigare vittnat om brister i arbetsmiljön.

Danderyds sjukhus, Region Stockholm
Områden där brister kvarstår:
• Bristen på disponibla vårdplatser
• Patienter som vårdas vid akutmottagningen riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, omvårdnad, läkemedel samt mat och dryck tillgodosedda.
• Patienter riskerar att vårdas på icke patientsäkra platser på akutmottagningen och utan adekvat övervakningsutrustning.
Medarbetare har tidigare larmat om bristen på personal på akuten.

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Region Stockholm
Områden där brister kvarstår:
• Bristen på disponibla vårdplatser
• Patienter inte alltid får sina behov av tillsyn, omvårdnad, läkemedel och nutrition tillgodosedda (framförallt på akuten, kvällstid)
• Patienter vårdas utan adekvat övervakningsutrustning på icke patientsäkra platser. Patienter placeras fortsatt i korridorer, men nu med larm.
Vårdförbundet har kritiserat sjukhusets förslag om en ny yrkesroll för att minska bristen på operationssjuksköterskor.

Södersjukhuset, Region Stockholm
Områden där brister kvarstår:
• Brist på disponibla vårdplatser.
• Brist på förutsättningar för personalen att följa rutiner avseende omvårdnad, kontroll och reevaluering av patienter på akutmottagningen
• Bättre enligt IVO: Väntetid till läkarbedömning efter triagering på akutmottagningen.
Beslutet att dra ner på hyrpersonal har väckt oro på sjukhuset.

Centrallasarettet Växjö, Region Kronoberg
Områden där brister kvarstår:
• Bristen på disponibla vårdplatser.
• Patienter riskerar att inte få sina behov av vård, omvårdnad och läkemedel tillgodosedda.
Överbeläggningar och en överlastad akutmottagning där lika många sjuksköterskor som rekryterats också slutat enligt Ivo.
Hyrstopp har också införts för sjuksköterskor som bor i länet.

Höglandssjukhuset i Eksjö, Region Jönköpings län
Områden där brister kvarstår:
• Bristen på disponibla vårdplatser.
• Patienter som vårdas vid akutmottagningen riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, omvårdnad, läkemedel samt mat och dryck tillgodosedda.

Gävle sjukhus, Region Gävleborg
Områden där brister kvarstår:
• Bristen på disponibla vårdplatser
• Patienter som vårdas vid akutmottagningen riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, omvårdnad, läkemedel samt mat och dryck tillgodosedda.

Centralsjukhuset Karlstad, Region Värmland
Områden där brister kvarstår:
• Bristen på disponibla vårdplatser.
• Patienter som vårdas vid akutmottagningen riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn, läkemedel samt mat och dryck tillgodosedda.

Falu lasarett, Region Dalarna
• Bristen på disponibla vårdplatser
• Patienter som vårdas vid akutmottagningen riskerar att inte få sina behov av vård, tillsyn och omvårdnad tillgodosedda.

IVO anser att de åtgärder för att öka antalet vårdplatser som sjukhusen redovisat ännu inte fått avsedd effekt. Sjukhusen måste återkomma om hur man lyckas öka vårdplatserna. Om inget görs kan Ivo besluta om vite.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida