Bara fördelar när patienterna fick träffa sjuksköterska i stället för läkare

Bara fördelar när patienterna fick träffa sjuksköterska i stället för läkare
Ingrid Larsson, lektor i omvårdnad i Halmstad, är nominerad till Vårdförbundspriset 2015.

För Ingrid Larsson, lektor i omvårdnad, är patienten en självklar partner i teamet. Nu kan hon få Vårdförbundspriset för sitt arbete med en sjuksköterskemottagning baserad på personcentrerad vård.

Tajmingen var perfekt. När verksamhetschefen på den reumatologiska mottagningen vid Spenshults sjukhus i Halland kämpade med att få ihop läkartider och föreslog att vissa patienter kanske kunde träffa sjuksköterska varannan gång i stället för läkare var Ingrid Larsson inte sen att hoppa på.

Vill ha bevis

Hon arbetade som sjuksköterska vid kliniken och deltog just då i Socialstyrelsens riktlinjearbete kring sjukdomar i rörelseorganen. När hon granskade evidens för omvårdnaden inom området fann hon att det fanns väldig lite omvårdnadsforskning.

– Jag tackade ja till att starta en sjuksköterskeledd mottagning under förutsättning att jag skulle få göra en studie kring arbetssättet parallellt, berättar Ingrid Larsson.

Utbildning och fördjupning

Vid tillfället befann hon sig mitt uppe sitt eget avhandlingsarbete och när verksamhetschefen gett henne klartecken kastade hon snabbt om sina planer. Sjuksköterskorna på mottagningen fick lära sig nya metoder, till exempel att utföra ledundersökningar, och passade på att fördjupa sig inom personcentrerad vård. De inspirerades mycket av professor Inger Ekmans arbete kring detta.

– Vi bestämde oss för att arbeta utifrån att patienten är expert på sin sjukdom och att det är hens berättelse som ska stå i centrum. På det sättet blir vården ett möte mellan två experter som förhandlar fram vad som är bäst för just hen, berättar Ingrid Larsson.

Tiden upplevdes olika

Inom studien tittade hon på fyra olika aspekter: patientsäkerhet, hälsoekonomiska effekter, patientupplevelse och vårdkonsumtion.

– Det visade sig bland annat att patienterna upplevde att de fick mer tid hos sjuksköterskorna, fast de fick lika mycket tid som hos läkaren. När besöket utgick från patientens historia upplevde de tiden som mer värdefull och hade lättare för att öppna sig, säger Ingrid Larsson.

Resultatet visade att patientsäkerheten var densamma vid de olika besöken, samtidigt som vården vid sjuksköterskemottagningen blev hälften så dyr. Läkarna uppskattade att tider kunde frigöras till mer komplicerade fall och någon konkurrens fanns inte mellan de olika yrkesgrupperna.

Även de sjuksköterskor som initialt varit lite oroliga över sin kompetens i bedömning av patienter blev snart övertygande av det positiva resultatet.

–  Patienterna beskrev att de kände sig mer delaktiga i vården och att de fick ett mervärde när de träffade sjuksköterskan. Dessutom såg patienterna sig som experter och resurser i vården genom att deras berättelse förhoppningsvis ökade sjuksköterskornas kunskaper vilket kunde komma andra patienter till godo.

Sedan den sjuksköterskeledda mottagningen startade 2009 har Ingrid Larsson gått vidare i karriären. Numera arbetar hon heltid som lektor i omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad.

Nya utmaningar

Nu står även den personcentrerade mottagningen inför en nystart. Hela den reumatologiska kliniken vid det numera nedlagda Spenshults sjukhus har bytt organisation till Capio Movement i Halmstad. Både lokaler och huvudman byts ut, men konceptet kvarstår.

–  Det ska bli jättespännande och jag tror att de har stor hjälp av att vi gick så noggrant till väga under uppbyggnaden. Nu har det arbetssättet spridit sig till andra kliniker i landet och jag kommer även att följa patientgruppen i en långtidsstudie framöver, säger hon.

Om studien

  • Under ett år inkluderades 107 patienter som behandlades med biologiska läkemedel till den randomiserade, kontrollerade studien.
  • Patienterna skulle ha en stabil sjukdomsbild, det vill säga vara lågaktiva i sin reumatiska sjukdom eller i remission.
  • Hälften lottades till att träffa läkare två gånger om året och hälften till att träffa sjuksköterska varannan gång.

Fakta – Vårdförbundspriset

  • En halv miljon kronor får vinnaren av Vårdförbundspriset, som delas ut i samarbete med Folksam.
  • Årets pris delas ut på Vårdgalan i Göteborg den 4 november och årets tema är personcentrerad vård – vård som utgår från att varje patient ska mötas som en hel person med en hel livssituation med förmågor, resurser, behov och önskemål.
  • Fyra kandidater är nominerade.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida