Bara var tredje som söker hjälp via telefon får svar

Vårdförbundet har ringt landets alla 290 kommuner och bett att få bli kopplad till ?någon som kan svara på frågor om alkoholberoende?. Alla samtalen kopplades vidare från växeln, men sedan var det stopp i två fall av tre.

16 oktober 2006

Om man kommit till en telefonsvarare eller ingen svarat på den anknytning växeln hade kopplat till inom två minuter har samtalet betraktats som icke besvarat.

Inte ens om samtalet kopplats till en specialenhet för beroendefrågor har alla kunnat svara på frågan om kommunen har en handlingsplan för alkoholberoende ? var tredje av dem som svarade visste inte.

? Det är konstigt om man inte ens på sådana enheter känner till om det finns en plan och hur jag som ringer upp kan få tag i den. Det förväntar man sig att den som arbetar på en sådan enhet ska veta, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Hon är överhuvudtaget kritisk mot det bristande stödet från kommunernas sida.

? Den medborgare som behöver hjälp med ett beroende måste kunna få stöd, och det är viktigt att det är enkelt och går snabbt att få kontakt. Att så få kommuner kunde hantera samtalen är oerhört allvarligt.

Vårdförbundet ringde också sommaren 2005 runt till kommunerna med samma fråga. Då fick förbundet kritik för att man ringde på sommaren och på fredagar. Därför flyttades samtalen i årets undersökning till september och man undvek fredagar.

Trots det minskade svarsfrekvensen i år; från 45 procent till 38 procent.

De kommuner där det trots allt gick att få kontakt med någon fick frågor om det fanns handlingsplaner på fyra beroendeområden. De som svarade gav följande besked (procentsatser):

Alkohol: Ja: 58. Nej: 4. Vet ej 38.
Tobak: Ja: 12. Nej: 27. Vet ej 61.
Narkotika: Ja: 50. Nej: 5. Vet ej 45.
Spel: Ja: 23. Nej: 25. Vet ej: 52.

? Den enda ljusglimten i årets undersökning är att flera kommuner tycks ha lyft upp frågan om spelberoende jämfört med i fjol. Spelberoende är ett växande problem inte minst bland unga människor, och det är bra att så många kommuner har uppmärksammat och tagit detta på allvar, säger Anna-Karin Eklund.

Men på de andra områdena har antalet ja-svar genomgående minskat. Det förvånar Anna-Karin Eklund:

? Jag skulle vilja att vi tittade närmare på det här, säger hon. För det kan väl inte vara så att man slopat planerna i en del kommuner?

Hon är också kritisk mot att det är så få ja-svar när det gäller handlingsplaner mot tobak oavsett om man ser till fjolårets resultat (19 procent) eller årets (12 procent).

Undersökningen finns att läsa på Vårdförbundets webbplats www.vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida