Barn

8 september 1997

Författare Jan Seidel
Titel Barnet i familjen. Orsaker till och följder av bristande omsorg.  
164 sidor
Förlag Studentlitteratur 1997.
Cirkapris 295 kronor
ISBN 91-4400-074-X

Först förstod man att barn for illa av den fysiska misshandel som kallades ”uppfostran”. Sedan kom de sexuella övergreppen i fokus. Nu måste man också ägna sig åt barn som lider av bristande omsorg, hävdar psykologen Jan Seidel i den här boken. Han nämner bland annat en undersökning som gjorts vid universitetet i Minnesota om konsekvenserna av fysisk misshandel, fysisk försummelse, psykisk misshandel, psykisk försummelse och sexuella övergrepp. Och resultatet var att det var psykisk försummelse som är den allvarligaste för barnets framtida utveckling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida