Barn

6 november 2000

Författare Lars H Gustafsson
Titel Lotsa barn. Att fostra med känsla
och sunt förnuft.
231 sidor
Förlag Norstedts 2000
Cirkapris 294 kronor
ISBN 91-1300-869-2

»Ingen är mer hemlighetsfull än ett barn, och ingen har större anledning att vara det. Som ett svar på en värld som ideligen kommer med konservbrytaren för att öppna dem och se efter vad de har inuti sig, och överväga om innehållet kanske borde ersättas med en mer gångbar konserv.«

Lars H Gustafsson citerar i sin bok den danske författaren Peter Høeg (själv barnhemsbarn) ur dennes bok Fröken Smillas känsla för snö. Gustafsson pekar på den motsättning som finns mellan vuxnas krav att få leda barnet – som samtidigt är en skyldighet. Men kraven får inte gå ut över barnets rätt till sig själv. Lars H Gustafsson illustrerar med en bild från sjön: lotsen som hjälper kaptenen att klara alla svåra passager i den trånga skärgården, utan att för den skull ta över ansvaret för båten. Vi vuxna ska vara barnets »lotsar«, är hans tes.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida