utredda fall

Barn föddes med syrebrist – Ivo kritiserar hög arbetsbelastning

Barn föddes med syrebrist – Ivo kritiserar hög arbetsbelastning
Foto: Mostphotos.

Hög arbetsbelastning ledde till förseningar när ett barn behövde förlösas akut på grund av syrebrist. Enligt anmälan fick barnet hjärnskador till följd av detta. Ivo bedömer att personalen inte haft rätt förutsättningar att ge mamman en säker vård och kritiserar därför vårdgivaren.

Arbetsbelastningen var hög på kvinnokliniken under den förlossningen. Patientansvarig barnmorska beskriver i ett yttrande att situationen förbättrats från kvällen innan, men att belastningen blev mycket hög under dagen. Själv var hon, liksom övriga barnmorskor, delaktig i flera förlossningar. Bilden bekräftas av specialistläkare och verksamhetschef.

Den födande kvinnan som anmält till Ivo kom in kvällstid med värkar och vattenavgång. Hon bedömdes inte vara i aktiv förlossning och fick morfin för att kunna vila under natten. På morgonen beslutade jourläkare att sätta igång förlossningen. I samband med bedövning av livmoderhalsen såg man att CTG-kurvan avvek från det normala, och ett laktatprov togs. Det visade normalt resultat.

Hjärtfrekvensen sjönk

När specialistläkaren en dryg timme senare upptäckte att barnets hjärtfrekvens sjönk var ansvarig barnmorska inne hos en annan patient. En annan barnmorska följde då med specialistläkaren in till patienten. Efter åtgärder som inte ändrade hjärtfrekvensen beslutades om urakut kejsarsnitt, men i samband med att patienten skulle flyttas till en annan säng normaliserades barnets hjärtfrekvens och kejsarsnittet avblåstes.

Ivo kritiserar inte det beslutet, men anser att läkaren därefter borde ha följt upp utvecklingen med tätare kontroller av barnets laktatvärde, för att kunna ta ställning till det fortsatta förloppet under förlossningen. Nytt prov på laktatvärde togs först två timmar efter episoden med låg hjärtfrekvens, medan klinikens egna riktlinjer säger att ett sådant prov ska tas efter 30 minuter om en CTG-förändring kvarstår eller tilltar. Mamman hade dessutom långvarig vattenavgång, vilket innebär en ökad infektionsrisk, och av dokumentationen framgår inte heller att hennes temperatur kontrollerades. Ivo skriver att man inte kan ”se att specialistläkare /…/ gjort någon planering av den fortsatta förlossningen” efter episoden med låg hjärtfrekvens.

Beslut om sugklocka

Hjärtfrekvensen hos barnet påverkades dock åter någon timma senare när mamman började krysta, varpå ansvarig barnmorska larmade läkaren, som snabbt tog beslutet att barnet skulle förlösas med sugklocka. Fler ur personalen larmades in och de fyra dragningarna med sugklocka tog totalt nio minuter. Det nyfödda barnet var medtaget, och enligt anmälan fick barnet hjärnskador som följd av syrebristen.

Kvinnan skriver i anmälan att det mycket väl hade kunnat tas ett ytterligare beslut om kejsarsnitt under tiden innan barnet till slut förlöstes, utifrån hur CTG-kurvan låg. Ivo anser att det var motiverat att avsluta förlossningen med sugklocka i den akuta situation som uppstod, för att i möjligaste mån förhindra syrebrist hos barnet.

Vårdgivaren har efter händelsen vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med den höga arbetsbelastningen. Enligt verksamhetschefen har bemanningen ändrats så att ytterligare en barnmorska arbetar på alla pass utom dagpasset. Ivo konstaterar dock att händelsen i anmälan inträffade under just dagpasset, och betonar därför vårdgivarens ansvar, samt att denne brustit i att planera, leda och kontrollera verksamheten i tillräcklig omfattning för att uppfylla kraven på god vård i alla delar.

Fotnot: Diarienummer hos IVO: 3.4. 1-09700/2020-21

utredda fall

  • Artikeln bygger på underlag från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.
  • Underlaget är framtaget av Nyhetsbyrån Siren.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida