Barn och rädsla

Maare TammBarn och rädsla. 245 sidorStudentlitteratur 2003Cirkapris 148 kronorISBN 91-44-02695-1

1 september 2003

Rädsla är en känsla som finns hos oss människor under hela livet. Under våra första år tycks den följa en kronologisk ordning. Vid två års ålder uppstår nattliga rädslor, under förskoleåldern de första fobierna och från skolstarten utvecklas rädslor för olyckor, döden, krig och katastrofer i snabb takt. Den här boken ger en ytlig översikt över aktuell forskning kring barns olika rädslor och den kräver inga förkunskaper. Alla kapitel kan läsas fristående och för hälso- och sjukvårdspersonal är sannolikt kapitlet Barn och medicinska rädslor mest läsvärt. Författaren Maare Tamm är filosofie doktor i psykologi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida