Barn och ungdom

6 december 1999

Författare Kjell R Nilsson
Titel Barn med känslomässiga problem
157 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 240 kronor
ISBN 91-4460-201-4

»Emma satt vid ett bord och lekte med klossar, när Jonathan kom och ville vara med. Spontant gav Emma honom tillgång till klosshinken som stod framför henne.« Ett normalt, medkännande beteende – men det finns också många exempel på motsatsen. I boken utgår författaren från ett antal liknande anekdotiska berättelser innan han går in på de förklaringar som kan finnas till ett avvikande beteende och hur man kan möta det.

Aleksandra Ålund
Multikultiungdom.
Kön, etnicitet, identitet.
310 sidor. Studentlitteratur 1999
Cirkapris 196 kronor
ISBN 91-4400-221-1

Författaren har själv en – som hon skriver – »transetnisk« bakgrund. Hennes bok fokuserar först och främst på att så kallade invandrarungdomar (och ungdomar som bor i mångetniska miljöer, som till exempel storstädernas förortsområden) är transkulturella.
    
Boken handlar om det mångetniska samhällets problem och möjligheter, med fokus på det Rinkeby där författarens forskning haft sin tyngdpunkt.

 

Telefonnummer till förlagen
Bonniers 08-696 86 20
Fingraf 08-550 300 23
Studentlitteratur 046-31 20 00
Wahlström & Widstrand 08-696 84 80

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida