Barn och vuxna

Ann Mari OrreniusTrygga relationer. Om anknytning och samhörighet mellan barn och vuxna176 sidorNatur och Kultur 2005www.nok.seisbn 91-27-09782-x

3 juni 2005

Omslagsbilden till boken är härlig – ett barn som kastas upp i luften och svävar lyckligt, i sin förvissning om att de uppsträckta händerna också kommer att ta emot henne på väg ner igen. Det är just detta som boken handlar om. Trygghet och anknytning mellan barn och föräldrar. Författaren har trettio års erfarenhet som psykoterapeut och har här satt in anknytningsteorin i ett mer allmänt resonemang för att beskriva hur trygghet uppstår.

Boken handlar om relationer inom familjer med olika förutsättningar. Ann Mari Orrenius skildrar hur viktiga de tidiga relationerna är och vilken hjälp föräldrarna kan behöva för att skapa en trygg anknytning till sitt barn. Här finns både fallstudier från olika fiktiva familjers liv vid olika tidpunkter, från barnets födelse till skolålder, samt reflexioner och ett teorikapitel.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida