Barn som far illa angelägna för Vårdförbundet

10 juni 2002

Det är anmärkningsvärt att Vårdförbundet inte är en officiell remissinstans till slutbetänkandet om att förebygga och åtgärda barnmisshandel, anser förbundets ordförande Eva Fernvall. Eftersom ämnet rör många medlemmar har förbundet därför lämnat sina synpunkter i ett brev till socialdepartementet. Vårdförbundet välkomnar fokuseringen på behovet av samverkan mellan myndigheter och yrkesutövare som möter barn som far illa, men anser inte att relationen mellan barn och föräldrar uppmärksammas tillräckligt. Det bör finnas en särskild »barnföreträdare« som enbart tillgodoser barnets behov av trygghet. Och i stället för en specialistutbildning för sjuksköterskor vill förbundet satsa på en tvärprofessionell fortbildning för alla som har med barn att göra.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida