Barnets utveckling

10 maj 1999

Författare Hugo Lagercrantz
Titel Barnets hjärna
122 sidor
Förlag Carlsson 1998
Cirkapris 205 kronor
ISBN 91-7203-267-7

Hjärnans omformbarhet tidigt i livet är väldigt stor, säger barnläkaren och forskaren Hugo Lagercrantz. Därför utvecklas många förtidigt födda barn normalt även om de haft en hjärnblödning – om de får tillräckligt med stimulans av en god uppväxtmiljö.
   
Hugo Lagercrantz vänder sig mot de hjärnforskare som anser att människans mentala utveckling är genetiskt förutbestämd och omöjlig att göra något åt. De som hävdar att det finns en särskild alkoholistgen, våldsgen eller homosexgen. Visst är genernas betydelse stor men hjärnans funktion är inte bara en uttryck för vissa gener, säger han. Hjärnan kan påverkas. Nya nervbanor kan aktiveras också hos vuxna. Vid en hjärnskada kan nervceller som ligger nära de skadade ta över de
skadade cellernas funktioner.
   
Boken är en sammanställning av artiklar som tidigare publicerats i bland annat Dagens Nyheter och Läkartidningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida