Barnkoll lika bra med sjuksköterskor

3 februari 2006

Landstinget i Uppsala bestämde 1996 att sjuksköterskorna skulle ta över ansvaret för barnens 18-månaders kontroller. Dittills hade läkarna utfört kontrollerna, vars syfte är att fånga upp allvarliga hälsoproblem.

Nu visar en färsk undersökning, som har jämfört journaler från 1994 med journaler från 2000, att resultaten blev desamma när sjuksköterskorna gjorde kontrollerna som när läkarna gjorde dem. Båda åren hittades ett barn med glutenallergi och ett med autism.

Studien heter Identification of health problems at 18 months of age – a task for physicians or child health nurse.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida