Barnlöshet blir en stor livssorg

Jag hoppas att vården blir bättre på att möta ofrivilligt barnlösas sorg, säger barnmorskan Marianne Johansson som presenterade en forskningsstudie på det just avslutade veckomötet för gynekologer, obstetriker och barnmorskor.

Barnmorskan och doktoranden Marianne Johansson har gjort en kvalitativ studie av åtta kvinnors upplevelser av barnlöshet två år efter avslutad ivf-behandling.

– Intervjuerna visar att barnlösheten fortfarande är en central del av livet. Kvinnorna isolerar sig, känner ingen samhörighet med bekanta som är småbarnsföräldrar. De försöker finna andra värden i livet, men kommer ständigt tillbaka till barnlösheten. Kvinnorna ser embryona som barn och blödningen som missfall. De beskriver smärta, tomhet, sorg, säger Marianne Johansson.

Adoption inget alternativ

De kvinnor som ingick i studien hade alla fått de tre behandlingar som samhället erbjuder. De hade varit barnlösa i minst sju år ? en så länge som 21 år.

– Ett intressant fynd var att ivf-behandlingen i sig har varit viktig för kvinnorna. De såg att kroppen fungerar, men inte fullt ut. Hoppet om att trots allt en gång bli med barn driver kvinnorna vidare.

Bara en av de intervjuade hade övervägt adoption.

– Det finns en existentiell dimension i att inte kunna reproducera sig, att ens gener inte fortlever. En del kvinnor som inte får barn kan se den egna fortlevnaden i syskonens barn.

Marianne Johansson konstaterar att det finns en okunskap i vården om ofrivilligt barnlösa och den stora livssorg de bär på. Hon hoppas på ett bättre omhändertagande av de här paren i framtiden.

Män med fertilitetsproblematik

– Omvårdnaden vid ivf behöver bli bättre, så att vi stärker vi paren, får till stånd bra samtal med barnmorskan eller läkaren, ger dem hjälp till självhjälp. Men sorgens omfattning hos de här paren har vi nog haft svårt att förstå både på fertilitetsklinikerna och på andra håll i vården där de här paren kan söka vård av något slag.

Studien som Marianne Johansson presenterade på SFOG-veckan i Helsingborg är den första i hennes avhandlingsarbete i vårdvetenskap vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Nu är hon igång med den andra, om män med egen fertilitetsproblematik.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida