Barnmedicin

6 mars 2000

Författare Tor Lindberg och Hugo Lagercrantz (red)
Titel Barnmedicin
617 sidor
Förlag  Studentlitteratur 1999
Cirkapris 804 kronor
ISBN 91-44-00980-1

Detta är en lärobok i barnmedicin för blivande läkare och barnsjuksköterskor. Den första svenska läroboken i ämnet på mycket lång tid, enligt inledningen. Författarna är specialister i barnmedicin från hela landet. Boken startar med några kapitel som jämför barnets verklighet i gårdagens och dagens samhälle, barnets rätt enligt FN:s barnkonvention och barns integritet och autonomi. Ett kapitel handlar om barnsjukvård i det mångkulturella samhället. Boken täcker förutom det barnmedicinska området också akutpediatrik, akutkirurgi barnortopedi, neuropsykiatriska tillstånd och u-landspediatrik.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida