Barnmisshandel

Barbro Hindberg Sårbara barn ? att vara liten, misshandlad och försummad216 sidorFörlagshuset Gothia 2006 www.gothia.nuISBN 91-7205-490-5

4 augusti 2006

Allt fler barn far illa. Barbro Hindberg vill göra oss uppmärksamma på de varningssignaler som kan finnas när barn och ungdomar kommer i kontakt med vården; signaler som säger att deras berättelse om hur de har skadats inte riktigt stämmer. Det är vår skyldighet att se dessa varningssignaler och reagera på dem för att skapa den trygghet som barnet har lagstadgad rätt till. Inget barn som utsatts för våld eller vanvård ska behöva fråga sig varför ingen såg eller gjorde något.

Barbro Hindberg var länge sakkunnig vid Socialstyrelsen när det gäller utsatta barn och socialt barnavårdsarbete. I dag arbetar hon som fristående konsult och skribent.

Boken innehåller även avsnitt som skrivits av medlemmar i Mio-gruppen, Gruppen mot misshandel och omsorgssvikt vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, och vänder sig bland annat till personal inom barnhälsovården, barn- och ungdomspsykiatrin samt högskolestuderande inom dessa områden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida