Barnmorska med lockande koncept

Det är brist på barnmorskor i Storstockholm. Men när Gudrun Abascal behövde 22 barnmorskor till sin privata födelseenhet sökte över 80. De sökte sig till en enhet där de får använda flera kompetenser samtidigt och har möjlighet att studera på betald arbetstid.

Den första oktober öppnar landets första barnmorskeledda förlossningsenhet, BB Stockholm. Chefen Gudrun Abascal har varit chefsbarnmorska på Danderyds sjukhus i många år och brinner för sitt yrke. Nu har hon fått chansen att omsätta sina idéer i verkligheten.

Gudrun Abascal har genom åren deltagit i mängder av debatter om den besvärliga situationen för förlossningsvården i Storstockholm, en situation som tidvis är kaotisk.

– Alla politiker är så förstående men ingenting händer. Man utnyttjar personalens lojalitet till en gräns där de sliter ihjäl sig och spelar ut barnmorskor och föräldrar mot varandra. Det är personalen som får stå till svars inför föräldrarna och som blir anmälda till Ansvarsnämnden. En fjärdedel av barnmorskorna har hoppat av och 80 procent av mammorna vet inte var de ska föda sina barn. Det är kränkande för kvinnorna, de som garanterar vår fortlevnad. Jag är jätteupprörd.

BB Stockholms koncept är att kvinnans behov ska styra vården i stället för att hon ska anpassa sig till vårdens organisation och rutiner. Vårdfilosofin innebär naturlig födelse med medicinskt stöd, kontinuitet och delaktighet. Gudrun Abascal hyser stort förtroende för både föräldrar och personal och framhåller barnmorskans unika kompetens.

– Jag vill att personalen ska arbeta med både höger och vänster hjärnhalva och använda hela sin kapacitet. Till exempel kräver arbetet vid födandet att barnmorskan är aktiv och kan fatta snabba beslut, medan hon i amningsarbetet ska förhålla sig passiv, observerande och analyserande.

Gudrun Abascal säger att hon ger förutsättningarna för arbetet och sätter långsiktiga mål, policy och förhållningssätt gentemot föräldrarna.

– Men jag detaljstyr inte rutinerna utan tror att personalen
utifrån sina olika personligheter kan hitta bättre vägar att göra sitt jobb – om de bara får frihet att agera.  

2 000 födslar om året
Enheten ska bedriva parvård. I en första omgång anställdes 22 barnmorskor (80 sökte, en del gick ner i lön för att få jobbet) och 18 undersköterskor. Nästa omgång anställs tio barnmorskor och något fler undersköterskor. Till en början räknar Gudrun Abascal med omkring 100 födslar i månaden, fullt utbyggd i mars nästa år ska 2 000 mammor om året kunna föda sina barn här.

Enhetens kapacitet är väl tilltagen både när det gäller rum och personal. Födslar har en tendens att klumpa ihop sig. På en traditionell förlossning blir det stressigt med mycket att  göra samtidigt som personalen på eftervården har det lugnt. När så »klumpen« når eftervården är det personalen där som får mycket att göra medan det är lugnt på förlossningen.

– Här har barnmorskorna flera kompetenser och på så vis kan vi utnyttja organisation och kapacitet bättre.

Förutom själva födandet är en grupp barnmorskor specialengagerade i eftervård och amning, en annan i förlossningsförberedelse och en tredje i neonatalvård. De ska arbeta både med födandet och med mödravård eller eftervård på enheten – och ibland i mödrahälsovården.

Samarbete med mödravårdscentraler
Gudrun Abascal har dessutom blandat erfarna barnmorskor med nyutexaminerade för att få tillgång till de nya perspektiv som ovana ögon ser med.

– Och så har vi en barnmorska som ska ägna sig åt forskning och utveckling på heltid. Men jag uppmuntrar dessutom de barnmorskor som vill studera att göra det. Möjligheten att studera på betald arbetstid är stor förutsatt att det de studerar kommer enheten till godo.

BB Stockholm samarbetar med fyra särskilt utvalda mödravårdscentraler som har garanterat att de kan följa enhetens koncept (åtta var intresserade). Enhetens barnmorskor möter kvinnorna redan i mödrahälsovården där de håller i föräldrautbildningens förlossningsförberedande del. Mödravårdens barnmorskor kommer också att arbeta på födelseenheten.

När de gravida kvinnorna på de fyra mödravårdscentralerna är i graviditetsvecka 36 bedömer mödravårdsbarnmorskan om graviditeten är normal. Är den det får mamman boka en plats på enheten. Har hon väl bokat är hon garanterad en plats, oavsett hur förlossningen utvecklas.

– Man ska inte behöva vara duktig för att platsa och känna sig bortmotad om något tillstöter. Det är viktigt att vi kan hantera också de födslar som inte blir som man har tänkt sig.

Den förlossningsplan som föräldrarna gör upp efter föräldraförberedelsen är den röda tråd som personalen ska arbeta efter. I möjligaste mån ska de önskemål och behov som framgår av den tillfredsställas, åtminstone när det gäller omvårdnadsdelen.

– BB Stockholm är en födelseenhet. Vi vill stärka kvinnans identitet och genom att inte kalla oss förlossningsenhet markerar vi att födandet är något aktivt där kvinnan agerar, det är inget passivt skeende som hon utsätts för. Kvinnan väntar och föder sitt barn, säger Gudrun Abascal.

Omföderskor stannar ett dygn
Mammorna ska få stanna på födelseenheten tills de är mogna att gå hem: tills de vilat ut, lärt känna barnet och kommit i gång med amningen. Gudrun Abascal räknar med att omföderskor med en helt normal förlossning i genomsnitt kommer att stanna ett dygn. (Genomsnittet på Storstockholms förlossningsenheter har i sommar legat på sex timmar). Kvinnan väljer sedan själv om hon vill göra sitt återbesök på enheten eller hos sin barnmorska på mödrahälsovården. I specialfall kan även en barnmorska från enheten komma hem till familjen.

– Också sedan föräldrarna har kommit hem ska de känna att vi finns för dem. De kan alltid komma tillbaka till oss och få hjälp. 
En medicinskt ansvarig läkare är knuten till enheten med tjänstgöring en dag i veckan och stafettläkare står för jourverksamheten. Under jourpasset är de hela tiden på plats på enheten.

Gudrun Abascal berättar att de flesta läkare hon mött har visat sig överraskande positiva till hennes enhet även om en och annan läkare protesterat och ifrågasatt verksamheten. Kanske beror det på att hon alltid har vinnlagt sig om att inte provocera i onödan och genom åren haft  ett  gott samarbete med läkarna.

– BB Stockholms modell är inte unik, liknande koncept finns både i usa och England. Men vi tror att detta koncept gynnar kvinnor, barn och personal. Därför vill vi gärna nå ut med vad vi gör. Alla studiebesök är välkomna.

Lästips: Gudrun Abascal, Att föda (Bonniers, 2000).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida