Barnmorskebrist på Sahlgrenska

4 april 2008

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg saknar 50 barnmorskor och bristen väntas öka. Det framgick på ett seminarium om den framtida förlossningsvården i Göteborgsregionen i mars. Högre arbetsbelastning och större lönekonkurrens gör att många barnmorskor väljer andra arbetsgivare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida