Förlossningskrisen

Barnmorskekämpen: ”Vill inte se Danderyd gå under”

Barnmorskekämpen: ”Vill inte se Danderyd gå under”
Hannah Dahlbäck är en av de 27 barnmorskor som valt att dra tillbaka sin uppsägning och stanna på kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus. Foto: Privat och Susanna Pagels.

21 barnmorskor vid Danderyds sjukhus står fast vid sina uppsägningar och slutar den här veckan. Men den mest akuta fasen i Stockholms förlossningskris tycks vara över. Runt 500 miljoner kronor och löften om nya vårdformer har stillat missnöjet, även hos en av de mest högljudda kritikerna. ”Jag känner lite vinnarskalle och vill ta del av effekterna av vårt hårda arbete”, säger barnmorskan Hannah Dahlbäck.

Turbulensen inom Stockholms förlossningsvård har varit enorm – med massuppsägningar, chefer som avsagt sig arbetsmiljöansvaret, demonstrationer som spritt sig över landet och krismöten bland såväl barnmorskor som politiker. Pengar har östs in – totalt cirka 500 miljoner kronor under tre år – och kravlistor från personalen har mötts med åtgärdsprogram från ledningen och facket.

Förlossningssamordnare Nicole Silverstolpe. Foto: Region Stockholm.

I november presenterade region Stockholm åtta mål som den nytillsatta förlossningssamordnaren Nicole Silverstolpe, med uppdrag att medla och planera för förändring, ska förverkliga. Bland annat förutsättningar för en barnmorska per födande kvinna, fler karriärmöjligheter, bättre avlastning och möjlighet till rotationstjänstgöring mellan förlossning och mödravård för att säkra personaltillgången.

– Vissa saker kunde införas direkt, till exempel att anlita externa städbolag för städning av salar. Det vi gör nu är att se hur de som roterar in från andra verksamheter kan få del av exempelvis extrapasstillägg. Det avtal som Vårdförbundet har med region Stockholm utvärderas och karriärstegen ska ses över. Detta är arbeten som redan startat. Jag tror att medarbetarna ser att det händer bra, roliga saker som ger hopp, säger Nicole Silverstolpe till Vårdfokus.

Jobbar sina sista pass

Men det har inte skett utan friktion. Under hösten sade cirka 50 barnmorskor upp sig från Danderyds förlossning i protest mot arbetsmiljön och löneläget. Den här veckan jobbar de som hade tre månaders uppsägningstid sina sista pass. Samtidigt har 27 barnmorskor dragit tillbaka sina uppsägningar och ett flertal av de 21 som valt att sluta jobbar ändå kvar på timanställning, enligt Nicole Silverstolpe.

– Det är en positiv signal. De som behåller sin timanställning har inte sagt att ”vi vill aldrig vara här igen”. De är framåtlutade och ser med tillförsikt på att en förändring är möjlig.

Region Stockholms åtgärdsplan

1. Ett arbete för att nå en barnmorska per födande kvinna.

2. Arbetsplatsrotation som möjliggör att medarbetarna får variation i arbetet samt att medarbetare får använda hela sin kompetens inom graviditet, förlossning och eftervård. 

3. Öka läkartätheten inom de områden där läkarens kompetens behövs som till exempel på akutmottagning. 

4. En omvärldsanalys i syfte att utveckla förlossningsvården. Rapporten ska bland annat leverera en beskrivning av framgångsrika organisationsmodeller samt en genomgång av relevanta kvalitetsmått för förlossningsvården.

5. Tydliga kompetens- och karriärmodeller som synliggör karriärsteg, möjliggör schemaläggning efter kompetensmix och kan ligga till grund för kompetensutveckling.

6. Handledning och mentorskap som underlättar övergången från studier till arbetsliv.

7. Utvärdera arbetstidsmodellens tillämpning och effekt inom förlossningsvården.

8. Uppgiftsväxling där vårdnära servicepersonal vid behov avlastar vårdpersonal med uppgifter som patientnära städning, måltidshantering och förrådshantering.

Samtidigt upplever hon att det finns en oro för den närmaste framtiden kring vad som händer på Danderyd och andra förlossningskliniker när erfaren personal går förlorad.

– Antalet födslar kan skifta mellan en handfull och ett tjugotal på ett dygn. Om det kommer 20 stycken när man redan är ont om personal, vad gör man då? Den oron är påtaglig. Man är väldigt på tårna i den här frågan. Det är viktigt att ordna platser och dirigera kvinnorna så att de inte kommer till ett ställe där det är fullt, säger Nicole Silverstolpe.

På väg ur krisen

Sedan november träffar hon verksamhets- och vårdchefer från alla Stockholms kvinnokliniker två gånger i veckan för att stämma av och diskutera problembilder och framtidsscenarion.

– Då kan vi se likheter och olikheter, fördelar och nackdelar med olika arbetssätt och på så vis förstå helheten. Ibland måste man ”översätta” problem för att alla ska kunna se dem.

Är krisen över?

– Jag tror att vi har kommit en bra bit på väg och vi har funnit nya sätt att arbeta framåt som verksamheterna tror på, men läget är fortfarande skört, säger Nicole Silverstolpe.

Jeanette Vinberg är förtroendevald för Vårdförbundet på Danderyds förlossning. Hon menar att ingen del av regionens åttapunktersprogram ännu förbättrat de anställdas arbetsmiljö.

– Vi är bara i början av den här förändringen. På Danderyd finns en plan framåt, där vi i första steget kommer dela upp verksamheten i tre mindre enheter: normalvård, specialvård och antenatal/induktionsavdelning.

Våren kommer att bli tuff med liten personalstyrka och hårt tempo, tror hon.

– Bemanningen är lägre än vi brukar ha på sommaren på grund av personalbrist och sjukskrivningar. Vi har haft stängda rum sedan i höstas. Det går bra så länge vi inte har ett inflöde av patienter. Framöver kommer vi sannolikt behöva stänga ännu fler rum. Alla enheter i Stockholm är pressade och det är svårt att hänvisa. Även närliggande kliniker som Uppsala, Nyköping och Västerås har ibland svårt att hjälpa oss. Det behöver anställas långt över hundra nya barnmorskor i Region Stockholm för att nå målet om one-to-one care, säger Jeanette Vinberg.

Inom någon månad väntas nio nya kollegor börja, de ska gå utöver ordinarie barnmorskor under ett tio veckor långt introduktionsprogram som alla nyexade erbjuds.

– Först framåt sommaren kommer de att ha fått erfarenhet och känna sig trygga. Det finns en stor oro för hur vi ska klara oss fram till dess. Vi behöver bättre möjligheter till återhämtning så att fler orkar jobba heltid. Vi vill ha ett hållbart yrkesliv som också skulle ge chans till ökad livslön. Erfarenhet måste löna sig! säger Jeanette Vinberg

”Inget lätt beslut”

En av de barnmorskor som dragit tillbaka sin uppsägning är Hannah Dahlbäck, som varit en av de mest högljudda kritikerna av arbetsmiljön inom Stockholms förlossningsvård under hösten. Kring nyår bestämde hon sig för att trots allt stanna kvar på Danderyd.

– Det var inget lätt beslut. Ena foten ville stå fast och se hur långt vi kunde nå med vår påverkan, medan den andra ville vara med och genomföra de förändringar som nu planeras. Jag vill inte se på när den här kliniken går under medan de andra får det bättre. Där känner jag lite vinnarskalle, jag vill ta del av effekterna av det hårda arbete vi lagt ner, säger hon till Vårdfokus.

Hannah Dahlbäck och hennes kollegor presenterade i november en kravlista med långsiktiga och kortsiktiga mål. Hon säger att de långsiktiga – att öppna den planerade förlossningskliniken på S:t Görans sjukhus år 2023 i stället för 2026, införa alternativa vårdformer och barnmorskeledda enheter samt verka för arbetstidsförkortning – har hörsammats, medan de kortsiktiga målen om högre lön och ersättning för extrapass strandade när arbetsgivaren ansåg att de många uppsägningarna i kombination med lönekrav var brott mot fredsplikten och hotade med böter för enskilda medarbetare.

– Men tack vare att Vårdförbundet sade upp HÖK19 i mellandagarna får vi möjlighet att lyfta barnmorskors viktiga roll i den kommande avtalsrörelsen, både vad gäller löner och arbetstidsmodeller. Jag hoppas att vi har belyst barnmorskors profession och villkor under den här krisen. Både specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor tjänar ofta mer än oss, säger Hannah Dahlbäck.

Barnmorskekrisen i Stockholm – detta har hänt:

Löfte om caseload-projekt

För henne blev incitamentet att stanna kvar ett löfte från arbetsgivaren om att få vara drivande i införandet av ett caseload midwifery-projekt på Danderyds sjukhus, liknande ”Min Barnmorska” vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

– Jag tror starkt på den vårdformen och är glad att den kommer erbjudas inom vårdvalet. De födande kvinnorna är otroligt nöjda och bland barnmorskorna finns nästan ingen personalomsättning, vilket tyder på en god arbetsmiljö. Dessutom är de medicinska utfallen fantastiskt bra. Jag tror att det går att tjäna mycket pengar på kontinuiteten det medför att vårdas av samma team med barnmorskor före, under och efter graviditeten. Det är också ett bra sätt att underlätta nyrekryteringen, att locka barnmorskor att jobba här. Det känns som framtiden!

Hon är också positiv till den pågående omorganisering där förlossningen delas upp på tre olika avdelningar med skilda vårdnivåer.

– Förlossningsvården fungerar bättre i till exempel Södertälje, där klinikerna är mindre. Personalen jobbar närmare varandra och även om det är mycket att göra så finns det en chans till lite lägre tempo.

Hur är stämningen på jobbet nu?

– Det har ju precis varit jul och nyår. Dessutom är korttidsfrånvaron enorm på grund av pandemin. Men jag tycker att stämningen är ganska god. Bortsett från de som slutar den här veckan som är ledsna och arga och tycker att vi som stannar kvar sviker. Jag som varit väldigt offentlig under hösten får kanske ta en extra skopa av missnöjet. Men det var ett individuellt val att säga upp sig och måste få vara ett individuellt val att dra tillbaka.

Jeanette Vinberg bekräftar att det finns en splittring inom personalen.

– Men det är inget som går ut över verksamheten, säger hon.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida