Barnmorskemålet får betydelseför iva-sjuksköterska

4 maj 1998

Ett första möte i Arbetsdomstolen, AD, har hållits mellan Jämställdhetsombudsmannen, Jämo, som företrädare för en iva-sjuksköterska och Stockholms läns landsting. Frågan gällde bland annat om AD skulle begära ett yttrande från EG-domstolen om hur lönerna ska jämföras. Precis som i målet gällande två barnmorskor i Örebro hävdar arbetsgivaren, i motsats till Jämo, att OB-tillägget ska finnas med som jämförelselön liksom värdet av en arbetstidsförkortning. Eftersom frågan om besked från EG-domstolen kommer upp i barnmorskemålet senare avvaktar man utslaget där och låter det bli gällande även i det här målet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida