Barnmorskemålet kan tas upp i EG-domstolen

I maj beslutar Arbetsdomstolen, AD, om man ska låta EG-domstolen uttala sig i det så kallade barnmorskemålet i Örebro. Om målet skickas dit kommer det slutliga AD-beslutet först om ett par år.

6 april 1998

Måndagen den 20 april blir en viktig dag för barnmorskemålet. Då sätter sig Jämställdhetsombudsmannen Jämo och Landstingsförbundet (som representant för landstinget i Örebro) i en sal hos AD för ett avgörande i några för målet betydelsefulla frågor.

För det första gäller det vilken lön som ska jämföras. Jämo anser att man bara ska ta med den grundlön som barnmorskorna Kia Wetterberg och Kristina Ellmér och medicinteknikern Lennart Persson har. Arbetsgivaren däremot anser att man även ska räkna in barnmorskornas OB-ersättning och värdet av deras arbetstidsförkortning.

För det andra ska AD besluta om ärendet ska skickas till EG-domstolen för ett förhandsbesked. EUs lagstiftning står över den svenska och Jämo anser sig ha stöd av den när hon hävdar att barnmorskorna är lönediskriminerade.

Huvudförhandling dröjer
Oavsett domstolens beslut i de här två frågorna, som väntas i mitten av maj, dröjer det länge innan det är dags för målets riktiga huvudförhandling. I bästa fall blir det i slutet av 1998 eller i början av 1999. Om ärendet skickas till EG-domstolen blir det knappast någon huvudförhandling förrän tidigast år 2000.

För det tredje gäller förhandlingen Jämos begäran om tillsättandet av en utomstående sakkunnig när det gäller arbetsvärdering. Säger AD ja, kommer en enskild eller en institution att antingen göra en egen arbetsvärdering eller granska den som redan gjorts.

Ytterligare en fråga kommer att avgöras i samband med 20 april-förhandlingen, nämligen sammansättningen av domstolen. AD är partssammansatt och består förutom domare av lika många representanter för arbetsgivare och fack. Jämo har begärt att personer med anknytning till Vårdförbundet och Landstingsförbundet inte ska ingå i domstolen. ADs kallelse av arbetsgivar- och fackrepresentanter till förhandlingen den 20 april visar om AD säger ja till Jämos önskemål.

Ett beslut har redan fattats i AD. Jämo har i skrivelse sagt att landstinget i Örebro inte svarat på alla Jämos frågor, bland annat när det gäller arbetsvärderingen. AD har nu gett landstinget i uppdrag att svara på frågorna senast i maj.

Det här är andra gången Jämo stämt Örebrolandstinget för lönediskriminering. För två år sedan underkände AD Jämos arbetsvärdering och därmed togs aldrig frågan om lönediskriminering upp. Den gången jämfördes Kia Wetterberg med två medicintekniker, varav en var Lennart Persson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida