Barnmorskemålet till AD – igen

EU-domstolen gick helt på Jämställdhetsombudsmannens linje i det så kallade barnmorskemålet i Örebro. Det innebär att frågan om barnmorskorna är lönediskriminerade åter blir ett fall för Arbetsdomstolen.

En total seger. Så kan man beteckna utslaget i eu-domstolen i det så kallade barnmorskemålet. Målet handlar om att de två barnmorskorna Kristina Ellmén och Kia Wetterberg enligt Jämställdhetsombudsmannen, Jämo, är lönediskriminerade jämfört med en klinikingenjör.

När målet togs upp i Arbetsdomstolen, ad, för snart två år sedan ansåg landstinget att både den ob-ersättning barnmorskorna hade och värdet av deras arbetstidsförkortning skulle räknas in i jämförelsen. Därmed, menade landstinget, var barnmorskornas lön inte lägre än klinikingenjörens. Jämo däremot hävdade att enbart grundlönen skulle vägas in. För att få en prövning av vilka regler som gäller inom eu beslutade ad att hänskjuta frågan till eu-domstolen.

Lång väntan
eu-domstolen har nu, efter nästan två års behandling, fällt sin dom och går helt på Jämos linje. Enbart grundlönen ska räknas in vid lönejämförelsen. När det gäller ob-ersättningen säger domstolen bland annat att den skiftar från månad till månad vilket försvårar möjligheten att göra en meningsfull lönejämförelse om den skulle räknas in. Den arbetstidsförkortning som barnmorskorna har på grund av treskiftsarbete är inte en löneförmån utan handlar om arbetsvillkor, säger eu-domstolen.

– Det är glädjande att eu-domstolen har bekräftat den uppfattning som vi har haft hela tiden. Domstolen slår fast det självklara att det är grundlönerna som ska jämföras, säger advokat Lars Viklund, som är engagerad av Jämo som ombud i målet sedan Lena Svenaeus för en tid sedan avgick som Jämo.

eu-domstolens utslag innebär att målet återgår till ad (om landstinget fått stöd för sin linje hade det varit svårt för Jämo att driva frågan vidare). Hur det går där är långt ifrån säkert. Landstinget har möjlighet att då lägga fram motbevisning
om att löneskillnaderna saknar samband med lönediskriminering.

Målet har betydelse inte bara för de två Örebrobarnmorskorna utan även för en iva-sjuksköterska på Danderyds sjukhus. Hennes lön jämförs med en medicinteknikers och det målet är vilande i ad i avvaktan på utgången av Örebromålet.

För dålig arbetsvärdering
Frågan om lönediskriminering inom Örebrolandstinget är vid det här laget rätt gammal. Redan 1994 lämnade Kia Wetterberg in en anmälan till Jämo. I sin dom 1996 tog dock ad aldrig ställning till frågan om lönediskriminering eftersom domstolen ansåg att Jämos arbetsvärdering var för dålig.

Däremot sa ad att det var möjligt att jämföra de två yrkena, barnmorska och medicintekniker/klinikingenjör.

1998 kom frågan åter upp i ad. Då gällde det inte bara Kia Wetterberg utan även hennes kollega Kristina Ellmén. Deras löner jämförs med en av de två klinikingenjörer som var jämförelsepersoner tidigare. Det är det målet som ad nu åter får ta upp efter eu-domstolens dom den 30 mars.

Kristina Ellmén arbetar fortfarande på Regionsjukhuset i Örebro, medan Kia Wetterberg sökt och fått en ny tjänst i Örebro kommun.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida