Barnmorskor i sommarprotest

6 augusti 2019

På förlossningen i Varberg saknades inför sommaren bemanning motsvarande 51 veckor när de anställda begärt semester och föräldraledighet. Det innebär nio heltidstjänster.

Enligt rutinerna för semesterönskemål har barnmorskorna vart tredje år möjlighet att vara lediga i juli. Detta äventyrades i år, vilket ledde till ilska och oro på avdelningen. Barnmorskorna i Norra Halland formulerade därför en protestskrivelse som skickades till chefer inom sjukhuset, politiker och andra beslutsfattare. Budskapet var att yrket måste värdesättas högre.

— Vi som kår vill skapa debatt och dialog om läget. Det här är ett fenomen som återkommer varje år och det är inget unikt för Varberg, säger Maria Berdén, barnmorska och fackligt förtroendevald inom Vårdförbundet.

Målet är att hitta mer långsiktiga lösningar tillsammans — anställda, fackförbund och arbetsgivare.

— Det behövs en ökad grundbemanning, översyn över när och var vi behövs bäst och skälig ersättning. Vi har tröttnat på att pussla med våra liv varje år för att klara av sommaren.

Maria Berdén framhåller att det även i år finns både bemanning och kompetens på BB i Varberg och att det är säkert att föda där.

— Men det sker på bekostnad av barnmorskornas ledighet, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida