Barnmorskor kartlägger våld mot gravida kvinnor

Över 1 000 gravida kvinnor i Uppsala kommun tillfrågades om de någon gång utsatts för våld av en närstående. Närmare 20 procent svarade ja.

9 april 2001

Tre procent, lika många som drabbas av högt blodtryck eller diabetes, uppgav att de blivit slagna året före eller under graviditeten. Det visar en studie som genomförts av tre barnmorskor vid Rikskvinnocentrum i Uppsala.

Resultatet av studien har lett till att alla gravida kvinnor som besöker mödrahälsovården i kommunen i fortsättningen kommer att tillfrågas om sina erfarenheter av våld. Barnmorskorna kommer att fråga om de någon gång utsatts för våld, om de utsatts under graviditeten och om de utsatts för sexuellt våld.

Barnmorskorna har utbildats vid Rikskvinnocentrum för kvinnor som misshandlats eller våldtagits. Kvinnor som utsatts kommer att erbjudas stöd i form av samtalskontakt, antingen med barnmorskan själv eller med personal på Rikskvinnocentrum.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida