Barnmorskor med i ICN

7 oktober 2002

Från och med nästa år kommer Vårdförbundet att räkna in även barnmorskorna i medlemssiffran till den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN.

För drygt tio år sedan tog Vårdförbundet över medlemskapet i ICN från SSF, Svensk sjuksköterskeförening, och har sedan dess i ICN representerat sjuksköterskegruppen. Vid ett flertal tillfällen har frågor som berört barnmorskearbetet kommit upp, men eftersom barnmorskorna enbart funnits registrerade som medlemmar i barnmorskornas internationella organisation ICM (International Confederation of Midwives) har det skapat problem.

Nu hoppas förbundsstyrelsen på en ändring, i och med att Vårdförbundet från och med den 1 januari 2003 kommer att räkna in barnmorskorna i rapporten till ICN.

Genom förbundsstyrelsens beslut blir barnmorskorna ? som både är legitimerade sjuksköterskor och barnmorskor – dubbelorganiserade i ICN och ICM.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida