kvinnohälsa

Barnmorskor rasar mot nytt schema för Min barnmorska

Barnmorskor rasar mot nytt schema för Min barnmorska
Barnmorskor i projektet Min barnmorska protesterar mot försämrade arbetsvillkor. Foto: Getty Images

Modellen ”Min barnmorska” på Karolinska Huddinge är hotad. Det menar barnmorskorna som nu protesterar i ett öppet brev mot att ledningen slopar deras arbetstidsavtal. ”Vi känner en stor samvetsstress över att inte kunna hålla det vi lovat kvinnorna - att vara där”, säger barnmorskan Eleni Asreghan.

27 januari
Dela artikeln

Projektet Min barnmorska ger gravida med förlossningsrädsla särskilt stöd. Kvinnan lär känna ett litet team av fyra barnmorskor som är tillgängliga dygnet runt i vått och torrt, både före, under och efter förlossning. I projektet i Stockholm har 83 procent av de gravida kunnat få ha en barnmorska de känner med vid förlossningen.

– Nu finns en stor risk att vi inte kan upprätthålla den vård som gett så fina resultat. Vi känner en stor samvetsstress över att inte kunna hålla det vi lovat kvinnorna – att vara där, säger Eleni Asreghan barnmorska på Min Barnmorska vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm.

För att lyckas med kontinuiteten har barnmorskorna haft ett särskilt lokalt kollektivavtal med arbetstid inom beredskapstid. Men från den första februari avslutas projektet Min Barnmorska. Karolinska har i stället ansökt om att få bedriva något som heter ”Sammanhållen vårdkedja” inom vårdvalet. I och med det har arbetsgivaren valt att inte förlänga barnmorskornas lokala tidsavtal utan ersätter det med samma kollektivavtal som de andra barnmorskorna på sjukhuset har.

Risk att barnmorskor slutar

Eleni Asreghan varnar för att modellen Min Barnmorska hotas av de nya arbetstiderna.

– Vi barnmorskor har trivts väldigt bra med att jobba på det här sättet. Vi ser en risk att man tappar barnmorskor.

Praktiskt innebär det nya avtalet att arbetstiden infaller på plats på sjukhuset 38,25 timmar per vecka och att barnmorskorna utöver det har beredskapstid 5,6 timmar per vecka, vilket betalas som övertid.

Det tidigare avtalet har reglerat arbetsmängd utifrån antalet inskrivna kvinnor. Beredskapstiden har varit lång med många timmar.

– I det ingår både arbetstid och återhämtning. Beredskapstid är varken arbete eller ledighet men möjliggör tillgänglighet för familjerna. Kvinnans behov har styrt. När kvinnan ringer startar vårt arbete och det kan vara allt från 30 minuters samtal till 10 timmar på förlossningen, säger Eleni Asreghan.

”15 timmar i sträck”

Ett pass kan med det nya schemat börja klockan 15 på eftermiddagen och sluta 00 på natten för att sedan fortsätta med beredskap mellan midnatt och sju på morgonen.

– Vi kommer få jobba 15 timmar i sträck. I snitt räknar vi med att det blir sex timmar övertid per vecka, säger Eleni Asreghan.

Hon tror det blir svårt att ta ut den tiden i återhämtning utan att lämna övrig personal i sticket.

– Vi ser inte hur arbetsgivaren ska kunna säkerställa kontinuitet och relationsbaserad vård med detta schema. Det är inte en fråga om barnmorskebrist utan att den vårdmodell som vi jobbat i inte går att genomföra på det sätt som har presenterats av arbetsgivaren, säger Eleni Asreghan.

Skräddarsytt avtal som slopas

Det gamla avtalet, som tecknades mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren i december 2019, innebär att barnmorskorna inom ”Min barnmorska” har en veckoarbetstid där de hälften av tiden arbetar med mödravård eller har schemalagda pass på förlossningsavdelningen.

Resten av arbetstiden står de till arbetsgivarens förfogande för att bistå vid de inskrivna kvinnornas födslar. Därutöver har de viss tid med så kallad caseloadtid som är en slags beredskap så att en i teamet alltid finns tillgänglig för att bistå vid födsel.

I det nya arrangemanget ska barnmorskorna också gå som en fast rad på antenatal BB.

– Så nu kommer vi vara färre i beredskap på dagtid, säger Eleni Asreghan.

Vilka konsekvenser får det här för kvinnorna?

– Det påverkar den relationsbaserade vård vi haft där vi inger trygghet i relationen med kontinuitet. De kvinnor vi möter är sköra, förlossningsrädda och socialt utsatta. De är i stort behov av den här vården, säger Eleni Asreghan.

”Omöjligt vabba eller vara sjuk”

Barnmorskorna inom Min barnmorska har skrivit ett gemensamt brev till sjukhusledningen som även publicerats i TV4. I brevet skriver barnmorskorna:

”Dessa scheman omöjliggör kontinuitet i vårdkedjan. De bygger på fler antal medarbetare per team än vi är i dag. De har också en inbyggd övertid på 6 timmar/v. Vi kan inte vara sjuka, vabba, delta i möten eller utbildningar då det är ett schema som inte tar höjd för någon typ av frånvaro.”

Heidi Stensmyren. Foto Danish Saroee

Heidi Stensmyren, temachef för Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner vid Karolinska universitetssjukhuset, väljer att svara på Vårdfokus frågor via mejl. På frågan om det gamla avtalet blev dyrare för sjukhuset svarar hon inte.

Vad beror beslutet att inte förlänga det lokala avtalet på?

”Min barnmorska var ett eget tidsbegränsat projekt som avtalet var knutet till. Projektet och avtalet avslutades enligt tidsramen den 2023/01/31 vartefter de 16 barnmorskorna i projektet övergår till ordinarie kollektivavtal så som övriga medarbetare” svarar Heidi Stensmyren.

Kommer beredskapstiden för barnmorskor utanför schemalagd tid kunna kompenseras med ledig återhämtning?

”Vår ambition är att så långt det är möjligt förlägga intjänad kompensationstid i ledighet eller efter medarbetarnas önskemål.”

Finns risk att barnmorskor slutar på grund av beslutet att slopa avtalet?

”Det kan självklart inte uteslutas men vi hoppas att de väljer att fortsätta hos oss.”

Finns det risk att kontinuiteten i vårdkontakterna för familjer inom Min barnmorska försämras?

”De gravida som nu befinner sig i projektet Min barnmorska kommer att fullfölja programmet på det sätt som de planerat. Vi har ansökt om att få bedriva vårdformen och har goda förhoppningar om att Region Stockholm kommer godkänna det så att vi kan fortsätta att erbjuda en kontinuitet i vårdkontakterna för gravida” svarar Heidi Stensmyren.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida