”Barnmorskorna behövs i äldrevården”

Barnmorskorna behövs i äldrevården, de vill själva gärna arbeta med äldre kvinnors hälsa, men ytterst få har den möjligheten i dag. Det här framgår i en ny rapport från Vårdförbundet.

27 september 2004

 I rapporten sägs att äldre kvinnor är en av de grupper som drabbas hårdast när vården glömmer bort sitt förebyggande arbete. Deras sexualitet till exempel är gömd och glömd.

 Det här en brist som måste åtgärdas och här skulle barnmorskan kunna vara en viktig resurs, menar Vårdförbundet. Den undersökning Vårdförbundet gjort visar att 99 procent av barnmorskorna anser att de bör ha en tydlig roll när det gäller hälsa, sexualitet och samliv hos äldre kvinnor.

Men verkligheten ser annorlunda ut. Bara fyra av de 300 barnmorskor som ingår i undersökningen arbetar med grupper över 60 år och bara en med 80 år och äldre.

Få samarbetar i dag med äldrevården

Undersökningen visar också att en stor majoritet av de tillfrågade anser att de bör arbeta mer med hälsofrågor för äldre kvinnor. Ändå uppger över 90 procent att de inte har något samarbete med äldrevården.

? Vi har länge verkat för att barnmorskornas kompetens ska tas till vara bättre. Men att bristerna var så stora hade vi inte anat, säger Vårdförbundet ordförande Eva Fernvall.

Kunskaper saknas

Eva Fernvall säger att barnmorskans verksamhetsområde är brett, men att alla inte känner till det.

? Att barnmorskor arbetar inför, under och efter barnafödandet vet de flesta. Mindre känt är att barnmorskans kunskap är bredare än så. Kanske bristerna när det gäller äldre kvinnors hälsa delvis är ett resultat av att ansvariga politiker och tjänstemän inte är tillräckligt insatta i barnmorskornas omfattande utbildning, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida