Barnmorskorna hyllar Maj-Briht Bergström-Walan

Vi måste ta itu med det problem som sexuellt beroende innebär, sa Maj-Briht Bergström-Walan när hon tog emot en hedersutmärkelse vid en tvådagarskonferens som Barnmorskeförbundet inledde i Stockholm i dag.

Stående ovationer från 550 barnmorskor mötte barnmorskan, terapeuten och sexologen Maj-Briht Bergström-Walan när hon tog emot Svenska Barnmorskeförbundets hedersutmärkelse på konferensen Reproduktiv hälsa. Priset inrättades för två år sedan och gick då till Wivianne Wahlberg, landets första disputerade barnmorska.

Maj-Briht Bergström-Walan firar i dag även 50-årsjubileet av sexualundervisningens införande i skolorna och gav i sitt tack publiken en kort resumé av sin yrkesgärning. Om avhandlingen som blev starten på mödraundervisningen, den sexualundervisning hon bedrivit runt om i landet under 35 år och det sexualforskningsinstitut hon startade 1970 och fortfarande driver.

Nya utmaningar

Maj-Briht Bergström-Walan konstaterade att institutet och barnmorskorna nu har fått två nya problem att ta hand om.

? Dels måste vi hjälpa våra invandrade flickor och kvinnor till ett gott och bra sexualliv. Dels har vi fått ett nytt problem att ta hand om, nämligen det sexuella beroende som en del män utvecklat och som består i att ständigt vara uppkopplade och titta på porr i alla dess former, inte minst barnporr.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida