Barns oro liknar vuxnas

6 januari 2006

I en studie av 400 skolbarn i åldrarna 7 till 15 år rapporterar en fjärdedel att de är stressade och oroliga. Elisabeth Breitholtz, psykoterapeut och lektor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, leder studien där man i e-post till skolor i Stockholmsområdet och i Västerås frågat efter barn som vill delta.

– Ibland pratar man om oro som vår tids folksjukdom, säger Elisabeth Breitholtz under ett seminarium på Karolinska institutet om psykisk ohälsa hos barn.

Barns oro skiljer sig inte särskilt mycket från vuxnas. De oroar sig för att misslyckas i skolan, för att inte vara omtyckta bland kompisar eller för att bli sjuka.

Ständig oro för sådant som har hänt eller som kan hända gör att våra kroppar reagerar som om faran vore verklig. Av de barn som rapporterade stress och oro uppfyllde fyra procent diagnosen generaliserat ångestsyndrom. Elisabeth Breitholtz ska fortsätta studien om barns oro genom att lära barn i fem mellanstadieskolor tillämpad avslappning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida