Barnsäkerhet

Staffan Janson (red)Så skadar sig barn.180 sidor. Gothia 2006isbn 91-7205-434-4

3 november 2006

Barn och unga skadar sig ofta på ett annat sätt än vuxna. De är mjukare i skelettet och har mindre muskel- och fettmassa som skydd vid en eventuell olycka. Detta gör att en till synes obetydlig ytlig skada kan innebära inre skador som är svåra att upptäcka direkt. Skadorna är sällan slumpmässiga och går oftast att förebygga. Vanligast är fallskador. Sverige arbetar sedan länge förebyggande, till exempel med cykelhjälmar, fönsterhakar och flytvästar. Men det gäller att hitta balans mellan möjligheten för barn och ungdom att utforska sin omgivning för att utvecklas och förebyggande säkerhetsåtgärder. Den statliga barnsäkerhetsdelegationen har konstaterat att det har saknats en modern lärobok i ämnet och välkomnar därför denna bok som kan användas i utbildningen om barns och ungas säkerhet. Staffan Janson, som är bokens huvudredaktör, är barnläkare och adjungerad professor i folkhälsovetenskap och har arbetat mycket med olycksförebyggande arbete bland barn i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida