Barnsjuksköterskor i nordiskt samarbete

6 mars 2000

Riksföreningen för barnsjuksköterskor samarbetar med Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB) för att ta fram ett kvalitetssystem för svensk barnsjukvård. Ett mål är att alla barn ska tas om hand på barnsjukhus av vårdpersonal med rätt kompetens. Projektledare är barnsjuksköterskan Gunn Engvall i Uppsala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida