Barnsjukvård

4 september 2000

Författare Marie E:son Månsson
och Karin Enskär (red)
Titel Pediatrisk vård och specifik omvårdnad
369 sidor
Förlag Studentlitteratur 2000
Cirkapris 576 kronor
ISBN 91-44-00234-3.

Det här är en bok om omvårdnad i barnsjukvården skriven av barnsjuksköterskor och en barnmorska. De har specialkunskaper i omvårdnad av barn inom barnkardiologi, endokrinologi, habilitering, patientinformation till barn, diabetessjukvård, allergisjukvård, barnonkologi, smärtbehandling med mera. En inledande del av boken handlar om allmän omvårdnad: om det nyfödda barnets behov, barnets normala tillväxt, utvecklingspsykologi, smärta, barn på sjukhus och barn och medbestämmande. Större delen behandlar specifika omvårdnadsaspekter vid akut sjukdom och vid långvariga, kroniska sjukdomar som diabetes, allergi, funktionshinder med mera. Många avsnitt i boken är skrivna med utgångspunkt från VIPS sökordsmodell.

Författare Sidsel Tveiten
Titel Omvårdnad i barnsjukvården
338 sidor. Reviderad upplaga
Förlag Studentlitteratur 2000
Cirkapris 480 kronor
ISBN 91-44-00993-3.

Liksom boken ovan är detta en lärobok om omvårdnad i barnsjukvården, av den norska högskolelektorn Sidsel Tveiten. Den svenska vårdforskaren Karin Enskär, som granskat boken, säger i sin kommentar att omvårdnad i norsk barnsjukvård är mycket lik den i Sverige.
   
Boken fokuserar på olika aspekter av allmän omvårdnad av sjuka barn. Familjeperspektivet är starkt. Kommunikation och samspel poängteras, både med det sjuka barnet och med barnets föräldrar och syskon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida