Barnvaccin mot pneumokocker

1 februari 2008

Socialstyrelsen vill lägga in vaccination mot pneumo­kocker i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Viss osäkerhet råder om vaccinets exakta effekt
på den typ av pneumokocker som florerar i Sverige, liksom hur länge vaccinet skyddar, men data tyder på att ett immunologiskt minne etableras.
2006 rapporterades 98 fall av allvarliga pneumokockinfektioner till Smittskyddet, fem med dödlig utgång. Socialstyrelsens förslag är ute på remiss hos myndigheter och organisationer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida