Bättre behandling av smärta

3 april 2000

Trots att undersökningar visar att sjukvårdspersonal är medveten om patienters smärtproblem är det många som fortfarande får en undermålig smärtbehandling.
I många fall ges bara behovsmedicinering – också vid långa smärttillstånd. Det påpekar sjuksköterskan Elisabeth Killander när hennes bok från 1991 nu kommer ut i en andra upplaga. Denna bok är reviderad både av henne själv och av smärtsjuksköterskorna Gunilla Modig och Gunilla Nilsson. Boken handlar i första hand om nociceptiv smärta, på grund av vävnadsskada, som är vanlig vid cancer. »Lyssna till vad patienten berättar«, uppmanar Elisabeth Killander. Smärta kan vara så mycket annat: förtvivlan, bitterhet, skuldkänslor, eller hopplöshet till exempel. Men det är samtidigt faktorer som påverkar smärtan negativt. Smärtanalysen är utgångspunkten för att man ska kunna ge en riktad smärtbehandling. Hur den analysen går till beskrivs i boken, liksom hur smärtan och behandlingen av den ska följas upp och dokumenteras. En stor del av boken handlar om läkemedelsbehandling mot smärta. I det ingår palliativ behandling i livets slutskede.

Författare Elisabeth Killander, Gunilla Modig och Gunilla Nilsson 
Titel Tro på patienten – behandling av tumörrelaterad smärta, 179 sidor (andra upplagan) 
Förlag Studentlitteratur 1999 
Cirkapris 336 kronor 
ISBN 91-44-00949-6

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida