Bättre bemötande av hbt-personer

3 februari 2006

För att motverka att homo-, bisexuella och transpersoner (hbt) utsätts för kränkningar och dåligt omhändertagande i vården, vill Statens folkhälsoinstitut att vårdpersonal ska utbildas i ett bemötande som inte utgår ifrån att alla har samma sexuella läggning. Det är en av flera åtgärder som föreslås med anledning av resultatet i en undersökning som visar att den psykiska hälsan är betydligt sämre hos homo- och/eller bisexuella personer än hos den övriga befolkningen. Hälften av dem i åldrarna 16-29 år uppger att de har haft självmordstankar. www.fhi.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida