Bättre för kvinnor – då drar TCO tillbaka sin anmälan

13 maj 2002

TCO anmälde 1999 Sverige till EU-kommissionen eftersom man ansåg att den svenska arbetsskadeförsäkringen och dess tillämpning missgynnar kvinnor. Det gällde framför allt de ändrade bevisreglerna som innebar att kvinnor fick svårare att få sina arbetsskador godkända. Nu har TCO beslutat dra tillbaka sin anmälan eftersom riksdagen den 24 april beslutade om förbättringar som kommer att gynna kvinnor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida