Bättre information för sjuksköterskor som vill flytta utomlands

Ett nytt, webb-baserat migrationscentrum har bildats för att hjälpa sjuksköterskor som vill flytta till ett annat land att få en korrekt information om bland annat löner och arbetsförhållanden.

Nu ska det bli lättare för sjuksköterskor som vill jobba utomlands att i förhand skaffa sig information om bland annat löner och arbetsförhållanden i det nya landet. Under ICNs världskongress för sjuksköterskor, som just nu pågår i Taiwan, har nämligen ett nybildat och webb-baserat internationellt migrationscentrum startat. The International centre on nurse migration är det officiella namnet.

Centrumet vill ha en nyckelroll när det gäller att etablera och utveckla såväl globala som nationella riktlinjer sjuksköterskors flytt över gränser. I första hand för att utveckla patientsäkerheten, men också för att sjuksköterskorna ska få det så bra som möjligt i det nya landet.

Listar viktiga frågor

– Vi vill ge de sjuksköterskor som funderar på att flytta till ett annat land de verktyg som de behöver för att kunna förbereda sig. Bland annat kommer det att finnas en lista med frågor som varje sjuksköterska bör ställa sig själv innan hon tar steget att emigrera, säger Judith A Oulton, kanslichef på ICN, International council of nurses.

Det är ICN tillsammans med CGFNS, The Commission of graduates of foreign nursing schools, som tagit initiativet till den nya hemsidan.

Får i dag ofta en felaktig bild

– Den vanligaste informationskällan för sjuksköterskor som flyttar till ett annat land är i dag olika rekryteringsfirmor, och de ger ofta en felaktig bild av hur verkligheten kommer att te sig, säger CGFNSs kanslichef Barbara Nichols.

Hon hoppas att det nya centrumet ska kunna förhindra en del av den diskriminering som inte minst sjuksköterskor från Afrika och Asien ofta utsätts för när de arbetar inom hälso- och sjukvården i väst.

Tre huvudområden

International centre on nurse migration kommer till en början att fokusera på tre områden:

* Information till enskilda sjuksköterskor.

* Information och statistik om flytt till andra länder generellt, policyfrågor och migrationsforskning.

* Information om lönevillkor, arbetsförhållanden och hur hälso- och sjukvården fungerar i enskilda länder.

Än så länge finns det bara generell information att hämta. Adressen är: www.intlnursemigration.org.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida