Bättre minne med livskamrat

1 september 2009

Personer i medelåldern som lever ensamma löper dubbelt så stor risk att utveckla demens och Alzheimers sjukdom senare i livet, jämfört med gifta och sambor. För dem som förlorade sin partner i medelåldern är risken för demens tre gånger så stor. Det visar en studie på 2 000 män och kvinnor i östra Finland.?

Docent Miia Kivipelto vid Karolinska institutet i Stockholm, som har lett studien, konstaterar att resultatet visar att det vore värdefullt att kunna erbjuda stödjande åtgärder till dem som har förlorat sin partner.?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida