Bättre omhändertagande av slagna kvinnor

I Stockholm har en handlingsplan tagits fram för hur sjukvården ska upptäcka, bemöta och behandla kvinnor och barn som har misshandlats.

Varje år kommer minst 1200 kvinnor till akutsjukvården i Stockholms län med skador som män i deras närhet har åsamkat dem.

– Mellan 350 och 500 av länets gravida kvinnor misshandlas varje år. Det är lika många som de kvinnor som drabbas av diabetes under sin graviditet. Diabetessjukdom följs upp väldigt noga, men det finns i dag inga handlingsprogram för de misshandlade, säger Gunilla Roxby, ordförande (v) i en tvärpolitisk styrgrupp i Stockholms läns landsting.

Nu har ett förslag till handlingsprogram tagits fram. Dessutom vill styrgruppen att vårdspersonalen ska erbjudas en grundlig utbildning för att kunna fånga upp de våldsutsatta kvinnorna och ta hand om dem på rätt sätt.

Styrgruppen vill även att en kurator ska finnas tillgänglig dygnet runt för utsatta kvinnor och att en haveriutredning tar reda på vad som brast i landstingets omhändertagande de gånger en kvinna dör till följd av våld.

Förslaget är nu ute på remiss, även hos landstingets personal, polis och kvinnojourer och i oktober väntas landstingsfullmäktige fatta ett beslut.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida