Bättre omvårdnad av cancersjuka

6 april 1998

Nu ska vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården bli bättre på att ta hand om de svårt cancersjuka som allt oftare vårdas hemma. Cancerfonden finansierar ett treårigt vårdkvalitetsprojekt i Ale kommun. Där ska man producera ett studiematerial i omvårdnad av cancersjuka. Studiematerialet ska kunna avändas över hela landet för att förbättra kvaliteten i omvårdnaden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida