Bättre psykosvård med Fallskärmsmodellen

Tre års uppföljning visar att den modell för att ta hand om nyinsjuknade psykospatienter som har använts i Fallskärmsprojektet är både billigare och bättre än de traditionella sätten.

Fallskärmsprojektet är den riksomfattande alternativa modell för att ta hand om nyinsjuknade unga psykospatienter som har letts av professorn i psykiatri och psykoanalytikern Johan Cullberg, Stockholm.

Nu visar treårsuppföljningen att de fina siffrorna från ettårsutvärderingen står sig. 

Nöjda patienter

Den ettårsuppföljning som gjordes för tre år sedan visade att inläggningstider och medicindoser halverades för patienterna i Fallskärmsprojektet jämfört med andra nyinsjuknade psykospatienter och 65 procent av dem blev symtomfria.

Uppföljningen visade också att den övervägande delen av både patienter och anhöriga var nöjda med den vård patienterna hade fått. Jämfört med många andra studier är det ett anmärkningsvärt bra resultat.

Även självmordsfrekvensen sjönk avsevärt och är mycket låg bland de patienter som har ingått i Fallskärmsprojektet.

15 års uppföljning i USA

Traditionellt räknar man med att cirka tio procent av alla psykospatienter tar livet av sig under de första fem åren efter insjuknandet. I USA däremot, där en 15-årsuppföljning har gjorts av vård enligt samma modell, var siffran tjugo gånger lägre ? en halv procent.

Nu har dessutom en kostnadsjämförelse gjorts. Den visar att det är billigare att vårda unga personer som insjuknar i en psykossjukdom enligt Fallskärmsprojektets modell än med traditionella metoder.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida