Bättre skydd mot stickskador

EU-parlamentet vill att skyddet för sjukvårdspersonal i samband med nålstick ska bli bättre. Det välkomnas av Smittskyddssjuksköterskesektionen.

1 september 2006

EU-parlamentet kräver nu bland annat säkra och effektiva system för att minimera kanylanvändningen, utrustning med säkerhetsanordningar och att flergångsnålar inte ska användas.

Bakgrunden till resolutionen är att uppskattningsvis en miljon arbetstagare inom sjukvården inom eu varje år utsätts för nålstick och därmed riskerar att drabbas av allvarliga blodinfektioner, till exempel hiv och hepatit. Även om dagens eu-direktiv i teorin skyddar mot stickskador, är skyddet i praktiken dåligt, anser parlamentet.

Stickskador är ett stort problem, bekräftar Ingrid Persson, avdelningschef på klin kem laboratoriet i Karlstad och ordförande för Smittskyddssjuksköterskesektionen inom Svensk förening för vårdhygien.

– Varje vecka får vi in rapporter om stickskador, både inom landstingsvården och i den kommunala vården. Därför är det bra att eu-parlamentet pekar på de problem som finns, säger hon.

Att det här är ett allvarligt problem framgår också av den rapport som Vårdförbundet kom med förra året, Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. I rapporten konstateras att 80 procent av dem som har svarat på enkäten har råkat ut för en incident i arbetet.

– Men det hjälper inte bara med bättre rutiner och bättre system, personalen måste också följa dem. Ofta beror skadorna på att man gör fel, säger Ingrid Persson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida